Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief3 juli 2019Jacques van de Worp

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de minister op maandag 1juli 2019 (kenmerk: 2019Z13808/2019D28544)verzocht om een budgettair overzicht van het Klimaatakkoord en een wetgevingsagenda. 

De Kamer heeft gevraagd om een budgettair overzicht van het Klimaatakkoord, waarin in het bijzonder wordt ingegaanop deODE, de SDE+ en SDE++en de vraag hoeveel geld vanuit de SDE+ en SDE++ de industrie naar verwachting zal ontvangen, gerekend in de beschikte bedragen tot en met 2030. Het budgettair overzicht is onderdeel van deze brief.