Terug naar kennisbank

Klimaatwet 2019

Klimaat Wet- en regelgevingWetgevingsdocument2 juli 2019Jacques van de Worp

Publicatie in het Staatsblad (253)

Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van  de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)