Terug naar kennisbank

Klimaatakkoord

Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport28 juni 2019Jacques van de Worp

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van hetpre-industriële tijdperk. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad.

Het  kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990.

Hieronder kunt u ook aan het Klimaatakkoord gerelateerde documenten downloaden.