Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK gevolgen gebrek aan netcapaciteit

Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief28 juni 2019Jacques van de Worp

30196 Duurzame ontwikkeling en beleid

De afgelopen jaren heeft er een snelle groei van projecten voor duurzame elektriciteitsproductie plaatsgevonden, een positieve ontwikkeling voor het reduceren van CO2 en voor de energietransitie. De keerzijde van dit succes is dat de afgelopen tijd is gebleken dat op een aantal plekken in Nederland schaarste in het elektriciteitsnet verhindert dat duurzaam opgewekte elektriciteit getransporteerd kan worden. Dit speelt onder meer in de provincies Drenthe en Groningen.