Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK Groningengas

Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief17 juni 2019Jacques van de Worp

Verkenning maatregelen omgaswinning Groningen te verlagen naar 12 miljard Nm3in het gasjaar 2019-2020

Degaswinning uit het Groningenveldgaat zo snel mogelijk naar nul. Dat is volgens het kabinet de beste manier om de veiligheid in Groningen op korte termijn te verbeteren en op langere termijn te garanderen. Tot die tijd is de gaswinning wettelijk begrensd tot het strikt noodzakelijke. Hetkabinet zoekt doorlopend naar maatregelen om sneller omlaag te gaan. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de mogelijkheden om volgend jaar de winning te verlagen en het proces richting het vaststellingsbesluit voor komend gasjaar 2019/20.