Terug naar kennisbank

Raad van State uitspraak (tegen ministerie van EZK)

Gassen Wet- en regelgeving31 januari 2019Matthieu van den Beld

Voorlopige voorziening

Uitspraak 201810054/2/A1

ECLI:NL:RVS:2019:279

Bij besluit van 14 november 2018 heeft de minister onder het stellen van voorschriften en beperkingen ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (hierna: NAM) ingediende winningsplan Groningen Gasveld 2018-2019 (hierna: het instemmingsbesluit). Tegen het instemmingsbesluit hebben onder meer [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] en anderen, afzonderlijk, beroep ingesteld. Zij hebben, eveneens afzonderlijk, de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter heeft de verzoeken op een zitting behandeld op 17 januari 2019 ......