Terug naar kennisbank

Wetsvoorstel Minimumprijs CO2

Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument1 januari 2019Karin Burghouwt

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2018–2019

35 216
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Wijzigingsvoorstel Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet miieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs.