Terug naar kennisbank

Mededeling van de Commissie: Een schone planeet voor iedereen.

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, HET

Klimaat Rapport28 november 2018Jacques van de Worp

Mededeling aan het Europees Parlement, de Europese Raad, het Europees Economisch en sociaal comité, het comité van de regio's en de Europese Investeringsbank.

De klimaatverandering is een belangrijk punt van zorg voor Europeanen1. De huidige veranderingen in het klimaat op onze planeet veranderen de wereld ingrijpend en vergroten de risico’s op instabiliteit in alle opzichten. In de laatste twee decennia hebben wij 18 van de warmste jaren sinds het begin van de metingen meegemaakt. De tendens is duidelijk. Onmiddellijke en doortastende klimaatmaatregelen zijn van essentieel belang.

Het doel van deze langetermijnstrategie is het Europese engagement te bevestigen om het voortouw te nemen bij de wereldwijde klimaatactie en een visie te presenteren waarmee uiterlijk in 2050 broeikasgasneutraliteit kan worden bereikt via een sociaal rechtvaardige transitie en op kostenefficiënte wijze.