Terug naar kennisbank

Adviescommissie Water - Advies Grondwater

Drinkwater Grondwater Beleid en toezicht19 december 2017Roy Tummers

Schoon en voldoende grondwater nu en in de toekomst is van essentieel belang. Onze drinkwatervoorziening is grotendeels afhankelijk van grondwater. In Nederland wordt 60% van het drinkwater uit grondwater geproduceerd. Schoon en voldoende grondwater is verder een onmisbare randvoorwaarde voor tal van functies zoals de voedselvoorziening, industriewatervoorziening, natuur, landbouw, energie en economie.

De Adviescommissie Water (AcW) constateert dat grondwaterbeheer nu nog te veel wordt gezien als een technisch en sectoraal vraagstuk. Er vindt tussen de overheden die een verantwoordelijkheid hebben voor het grondwaterbeheer te weinig gezamenlijke visievorming plaats. Hierdoor wordt te vaak gekozen voor suboptimale oplossingen voor de korte termijn en ontbreken duurzame handelingsperspectieven en meervoudige oplossingen voor de toekomst.