Terug naar kennisbank

Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport16 januari 2016Jacques van de Worp

Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren economische kansen energietransitie en 3) integreren energie in het ruimtelijk beleid.

Rapport Transitie naar duurzaamHet kabinet streeft in internationaal verband naar een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Deze grote opgave zal veel van ons vergen, maar Nederland is goed gepositioneerd om de transitie te realiseren. Dat doen we op  een zodanige wijze dat het kansen biedt aan het innovatieve bedrijfsleven. Een te hoge CO2-uitstoot is een mondiaal probleem. Op 12 december 2015 zijn 195 landen onder auspicien van de Verenigde Naties (VN) een belangrijk klimaatakkoord  overeengekomen. In dit klimaatakkoord zijn doelen afgesproken zoals het beperken van de opwarming tot ruim onder de twee graden en het bereiken van een balans tussen de uitstoot en vastlegging van broeikasgassen in de tweede helft van deze eeuw. De Europese Raad heeft de komst van dit klimaatakkoord verwelkomd, omdat het een mondiaal en juridisch bindend akkoord betreft. Dit klimaatakkoord is ook van belang voor het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Voor Nederland zijn daarbij de Europese afspraken leidend. Dit Energierapport gaat uit van de bestaande Europese ambities. Het klimaatakkoord kan ertoe leiden dat deze ambities worden aangescherpt. Dat heeft gevolgen voor alle lidstaten, inclusief Nederland. Door samenwerking en stevige afspraken kunnen wij in Europa een bijdrage leveren aan de reductie. Een efficiënte werking van de Europese energiemarkt bevordert de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze energievoorziening.


Het kabinet houdt onverkort vast aan de Europese afspraken voor 2020, 2030 en 2050 en aan de afspraken uit het Energieakkoord die samen met milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden zijn gesloten. We moeten daarnaast een hoog niveau van veiligheid borgen en ruimte bieden aan nieuwe vormen van energie. Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) we sturen op CO2-reductie; 2) we verzilveren de economische kansen die de energietransitie biedt en 3) we integreren energie in het ruimtelijk beleid.