Terug naar kennisbank

CBb Uitspraak werkzaamheden aansluiting >10 MVA. In code of in ATO regelen?

Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak22 maart 2013Matthieu van den Beld

Deze uitspraak erover welke bepaalde onderwerpen in de Netcode moeten worden geregeld of in de overeenkomst tussen Netbeheerder en afnemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke aansluitwerkzaamheden de afnemer openbaar aanbesteed en wat de netbeheerder uitvoert. 

Netbeheer en TenneT voeren aan dat NMa (nu ACM) bepalingen uit de Netcode heeft geschrapt die voor de netbeheerders noodzakelijk zijn om de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. Het gaat Netbeheer daarbij om alle bepalingen die in het bestreden besluit zijn geschrapt. TenneT is het te doen om artikel 2.3.4.7 Netcode, waarin is geregeld dat de netbeheerder toezicht kan houden tijdens de uitvoering van aansluitingswerkzaamheden door derden. Verder voert VEMW aan dat voor een onbelemmerde uitvoering van de aansluitingswerkzaamheden door derden noodzakelijk is, dat de netbeheerder hun toegang verschaft tot de hem ter beschikking staande gebouwen, installaties en terreinen. Ook VEMW keert zich daarom tegen het vervallen van artikel 2.3.4.7 Netcode, waarin die toegang is geregeld. NMa stelt zich op het standpunt dat hij niet bevoegd is om de geschrapte voorwaarden vast te stellen. Volgens NMa voorzien deze voorwaarden erin dat bepaalde werkzaamheden die kwalificeren als aansluitingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 16c van de Wet, bij voorbaat worden uitgesloten van de mogelijkheid om deze door een ander dan de netbeheerder te laten uitvoeren. Deze bepalingen kunnen daarmee de openbare aanbesteding van aansluitingswerkzaamheden onnodig belemmeren en zijn daarom in strijd met artikel 10 van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit (Regeling) en de strekking van artikel 16c van de Wet. Hetzelfde effect kan bovendien worden bereikt via het instemmingsrecht van artikel 16c, vierde lid, van de Wet en de overeenkomst die de netbeheerder en afnemer in dat kader op grond van artikel 2.3.4.1 Netcode met elkaar sluiten, aldus NMa.