Terug naar kennisbank

Rapport PwC "De toekomst van tariefregulering"

Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport7 september 2012Matthieu van den Beld

In dit rapport zijn de gevolgen van ontwikkelingen in de energiesector voor de tariefregulering van netbeheerders onderzocht. Hierbij is gekeken naar de tariefregulering van zowel landelijke als regionale netbeheerders van de elektriciteits- en gasnetten.

Dit onderzoek richt zich op ontwikkelingen in de komende drie tot zeven jaren. Het netbeheer is kapitaalintensief en veranderingen doen zich daardoor geleidelijk voor. Over de ontwikkelingen die voor netbeheerders in de komende drie tot zeven jaar relevant zijn, is daarom beperkte onzekerheid, er is veel eer onzekerheid over de mate waarin de ontwikkeling zicht voordoet. PwC heeft ervoor gekozen om relevante ontwikkelingen te benoemen en per ontwikkeling de onzekerheid aan te geven. De scenario's waar de NMa (nu ACM) in refereert in de vraagstelling, heeft PwC geïnterpreteerd als scenario's voor een specifieke ontwikkeling.

Het onderzoek kent een brede opzet waarbij bij de start open is gelaten welke toekomstige ontwikkelingen relevant zijn. PwC heeft in interviews met netbeheerders, afnemers, producenten en beleidsmakers gevraagd welke ontwikkelingen in hun ogen van belang zijn. In deze interviews heeft PwC gevraagd naar de impact die de ontwikkelingen volgens de geïnterviewden hebben op afnemers, producenten en netbehereders. Dit rapport is geschreven op basis van de input uit deze interviews, literatuuronderzoek en algemene sectorkenns van PwC.

Bron: PWC