Terug naar kennisbank

Melding Directe Lijn

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak, Handleiding12 augustus 2012Matthieu van den Beld

Als u een producent van aardgas of elektriciteit bent, eigenaar van een directe lijn en verbruikers voorziet in de elektriciteit- of gasbehoefte, dan moet u die lijn melden bij de ACM. Er mag geen sprake zijn van een een net.

Een directe lijn bestaat uit één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:

  • niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of

  • ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers

Indien u een over een Directe Lijn beschikt, moet u of een gemachtigde vertegenwoordiger, die melden bij de toezichthouder ACM. Hiervoor moet u het meldingsformulier op de website van de ACM gebruiken. Na toetsing door de ACM wordt de Directe Lijn in de registers van de ACM bijgeschreven. Het register is openbaar.