Vergaderstukken

Het ledennet biedt toegang tot de vergaderstukken van het Bestuur en de beleids- en taakgroepen

Door middel van een wachtwoord kunnen leden van overleggroepen binnen VEMW via deze pagina hun vergaderstukken benaderen.

Voor het benaderen van uw vergaderstukken: Klik op Login. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u toegang tot het ledennet. Ga na het inloggen nogmaals met uw muis naar de knop "vergaderstukken" en klik vervolgens op de groep waar u deel van uitmaakt.

Bent u lid maar hebt u nog geen toegangscodes of bent u deze vergeten: stuur dan een mail aan desk@vemw.nl .

Klik hier door voor de vergaderstukken van uw Beleid- of Taakgroep:
Algemeen Bestuur
Beleidsgroep Water
Sectorteam Ziekenhuizen
Taakgroep WaterTechnologie
Taakgroep Waterkwaliteit
Taakgroep Gassen
Taakgroep Elektriciteit
Taakgroep Energie & Klimaat 
Werkgroep Codes Elektriciteit & Gas
Taakgroep Warmte per 1-1-2021 opgegaan in Taakgroep Energie & Klimaat