Lidmaatschap

Invloed van de zakelijke energie- en watergebruiker

Contributie

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op uw belang, uitgedrukt in het jaarlijkse elektriciteits- en/of water- en/of gasgebruik van de totale onderneming.
Als lid van VEMW betaalt u contributie. Deze contributie is gebaseerd op het elektriciteits- en/of gas- en/of watergebruik. De contributietabel is gebaseerd op het principe: 'mate van belang bepaalt de hoogte van de contributie'. Op het lidmaatschap zijn de Statuten en Huishoudelijk Reglement van toepassing. 

Beëindiging van het lidmaatschap door een lid vindt plaats onder de voorwaarden zoals gesteld in  artikel 7, lid 4 van de statuten. 

Lid worden?

VEMW kent een aantal soorten lidmaatschappen. Het lidmaatschap staat open voor de zakelijke gebruikers in Nederland van elektriciteit, gas en water. Het zgn. Buitengewone lidmaatschap staat open voor handelaren in elektriciteit en/of gas, producenten daarvan of diegenen die adviesdiensten verlenen op het gebied van energie en/of water en zij, die het leveren van energie en/of water als hun hoofdactiviteit hebben. Buitengewone leden (producenten) betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het minimum bedrag door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Voor adviesbureaus en adviseurs kennen wij een 'adviseurslidmaatschap'. De contributie bestaat uit een vast bedrag per jaar en hangt onder andere af van de omvang van het adviesbureau. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het VEMW lidmaatschap? Neem dan contact op met Karin Burghouwt, secretaris verenigingszaken op 0348 484 356.