Vereniging

VEMW voor zakelijke elektriciteits-, gas- en watergebruikers

VEMW is er voor de kleine, middelgrote en grote bedrijven en instellingen die water, elektriciteit of gas gebruiken. Als zakelijke energie- of watergebruiker bent u afkomstig uit de industrie,  de zakelijke dienstverlening, het gebouwenbeheer, de transportsector of de gezondheidszorg. U deelt allemaal dezelfde zorg: hoe blijf ik verzekerd van een betrouwbare energie- en watervoorziening tegen beheersbare kosten.

De zakelijke energiegebruiker

Als zakelijke energiegebruiker is energie een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsplan. U koopt uw gas of elektriciteit zo scherp mogelijk in om bedrijfskosten te reduceren, u doet aan energiebesparing om uw bedrijfsproces energiezuiniger te maken en verduurzaamt het bedrijfsproces via een eigen WKK-installatie of eigen hernieuwbare energieproductie. Het Nederlandse en Europese energiebeleid en toezicht op de energiemarkt zijn dan van groot belang voor u als zakelijke energiegebruiker: het bepaalt uw energieprijs, de voorwaarden voor CO2-uitstoot en uw mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen bij een geschil met uw netbeheerder of energieleverancier. Het is dus belangrijk dat uw stem wordt gehoord in de beleidsvorming. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. Doe dit samen met VEMW. Dan staat u sterker.

De zakelijke watergebruiker

Als zakelijke watergebruiker bent u afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende water van de juiste kwaliteit. U wilt daar een redelijke prijs voor betalen. In Nederland is dat echter niet vanzelfsprekend. U heeft te maken met stijgende waterprijzen, onduidelijke en tegenstrijdige waterregels, langdurige vergunningtrajecten en onzekerheid over het aanbod van zoet water. VEMW maakt zich hard voor uw waterbelangen en zet zich in voor een betrouwbare, duurzame, transparante en betaalbare (afval)watervoorziening.

Van facilitair medewerker tot bestuursvoorzitter

VEMW-leden bepalen mede de standpunten van de vereniging. Dit doen zij in Beleid- en taakgroepen en Sectorteams. Zij hebben dagelijks te maken met de consequenties van wet- en regelgeving, op de werkvloer en in de boardroom. Zij zijn bijvoorbeeld facilitair medewerker, HSE-functionaris, bestuursvoorzitter, directeur(/eigenaar), manager,  commerciële energie-inkoper, facilitair manager en innovatiemanager. Door deze gevarieerde ledendoorsnee heeft VEMW een gebalanceerd zicht op de knelpunten van beleid, wet- en regelgeving en marktfunctioneren op het gebied van elektriciteit, gas en water.