Bureau

Samenstelling VEMW Bureau

Het VEMW Bureau staat onder de dagelijkse leiding van de Voorzitter, Gertjan Lankhorst. Algemeen Directeur, Hans Grünfeld is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging. Het VEMW Bureau heeft twee beleidsterreinen: energie (elektriciteit en gas) en water. 

Voorzitter
drs. Gertjan Lankhorst
0348 - 484 360
Voorzitter van het Bestuur en Hoofd van het Bureau. 

Algemeen Directeur 
Dr. Hans Grünfeld 
0348 - 484 366
Twitteraccount: @Hans_Gruenfeld 
Verantwoordelijk voor het bevorderen van de belangenbehartiging op het gebied van energie en water en het concretiseren en uitvoeren van de belangenbehartiging op de energiedossiers.  

Directeur Water 
Ir. Roy Tummers
0348 - 484 352 
Twitteraccount: @RoyTummersVEMW
Verantwoordelijk voor het concretiseren en uitvoeren van de belangenbehartiging op de waterdossiers. Secretaris van de Beleidsgroep Water, de Taakgroep Technologie, de Taakgroep Waterkwaliteit  en diverse (water)werkgroepen. 

Senior Beleidsadviseur 
Ir. Jacques van de Worp
0348 - 484 358
Twitteraccount: @Frecherjacques
Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de belangenbehartiging op het gebied van Gas en WKK. Secretaris van de Taakgroepen Warmte, Brandstoffen en Energie & Milieu.  

Beleidsadviseur 
mr. Chiel Bakker
0348 - 484 354
Twitteraccount: @Chiel_B_VEMW
Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de belangenbehartiging op het gebied van Energie.

Beleidsadviseur
Tom Strengers MSc
0348 - 484 353
Twitteraccount: 
Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de belangenbehartiging op het gebied van Energie.

Adviseur
Ing. Eric Picard
0348 - 484 351
Twitteraccount: @InPetto
Adviseert individuele leden op het gebied van inkoop, aansluitingen, ontheffingen, meldingen en beantwoordt vragen over prijzen en tarieven.

Secretaris verenigingszaken/bestuurssecretariaat
Karin Burghouwt
0348 - 484 356
Verantwoordelijk voor de ondersteunende afdelingen van de vereniging. Secretaris van het Bestuur

Medewerker PR en Communicatie / Managementassistent
Thessa de Ridder-Roenhorst 
0348 - 484 357
Verantwoordelijk voor Communicatie- en PR activiteiten. Assistente van de Algemeen Directeur en de Afdeling Energie.

Medewerker Ledencontacten
Nicole Dahler
0348 - 484 350
Belast met het onderhouden van ledencontacten in brede zin.