Samenwerking kennisinstellingen

VEMW draagt bij aan het delen van kennis

VEMW werkt samen met kennisinstellingen om de positie van de zakelijke gebruiker te versterken en een actieve rol te blijven spelen binnen het vakgebied. VEMW ondersteunt projecten ook inhoudelijk door stageplaatsen beschikbaar te stellen, bij te dragen aan wetenschappelijke seminars,  stageonderzoeken te begeleiden en andere vormen van kennisdeling. In de periode 2010-2015 en 2015-2020 sponsorde VEMW leerstoelen aan de UvA en Tilburg University. O.a. de leerstoel Economic Regulation and Market Governance of Network Industries aan het Tilburg Law and Economics Centre (TILEC) van de Universiteit Tilburg. Deze hoogleraarspost wordt sinds 1 september 2015 bekleed door prof. dr. mr. Saskia Lavrijssen.