Energielunches

VEMW faciliteert voor haar leden kennisoverdracht door middel van Energielunches

VEMW is hét kenniscentrum voor de zakelijke energie- en watergebruiker. Naast waardevolle gratis online prijsinformatie en gereedschappen voor VEMW-leden faciliteert VEMW kennisoverdracht door middel van ledenbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden altijd zeer hoog gewaardeerd. Binnen korte tijd zijn leden bijgepraat over actuele energie of wateronderwerpen. Daarnaast bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid praktijkervaring uit te wisselen in het uitgebreide VEMW-energie- en waternetwerk. 

VEMW Energie- en waterlunches (of -webinars)

VEMW organiseert jaarlijks een groot aantal kennislunches op het VEMW-kantoor in Woerden of op een externe locatie. Deze bijeenkomsten zijn zeer populair onder de leden. In twee uur tijd krijgen zij tijdens een broodjeslunch informatie over actuele thema’s van externe deskundige sprekers. De kennislunches bieden ruimte voor het stellen van vragen en het delen van uw praktijkervaringen tijdens discussies.

Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis voor leden. Zie voor meer bijeenkomsten het activiteitenoverzicht aan de rechterzijde van deze pagina.