Windenergie voor de zakelijke energiegebruiker

VEMW Wind Consortium biedt leden uitzicht op duurzame energie

De overheid heeft ontwikkelaars van windparken wereldwijd de kans gegeven om mee te dingen naar de vergunning om het windpark Hollandse Kust West op de Noordzee te mogen bouwen. Hollandse Kust West is opgesplitst in twee kavels: kavel 6 en kavel 7. Op elk kavel kan separaat worden geboden en de kavels worden ook separaat gegund. De twee kavels kennen onderscheidende gunningscriteria. De selectie  van de ontwikkelaar voor kavel 6 is voornamelijk gebaseerd op criteria t.a.v. ecologie van de bouw, het gebruik en de verwijdering van het windpark. Voor kavel 7 zal selectie van een ontwikkelaar worden gebaseerd in hoeverre deze in staat is productie van een windpark te integreren met het verbruik bij een gebruiker. De gebruiker moet deze energie gebruiken voor de verduurzaming van zijn fabrieken en gebouwen.

VEMW Windconsortium
Dertien zakelijke energiegebruikers hebben de handen ineen geslagen met als doel om de energie van het windpark Hollandse Kust West te verkrijgen en te gaan gebruiken voor de verduurzaming van hun energievraag. Een opmerkelijk en uniek initiatief. Het is namelijk voor het eerst dat grootverbruikers zich gezamenlijk melden als partij in een tender voor wind op zee. Het VEMW Windconsortium heeft niet afgewacht wie de winnaar van de tender wordt, maar heeft na een uitvoerige tender Brookfield /SSE geselecteerd als een goede kanshebber om één of beide kavels te winnen. Brookfield/SSE stelt ook een groot volume aan de leden van het VEMW consortium beschikbaar tegen competitieve voorwaarden. Een ervaren en deskundige werkgroep is met Brookfield/SSE een principeovereenkomst (termsheet) overeengekomen. Bij winning van de tender door SSE zullen de voorwaarden in de termsheet verder worden gedetailleerd naar een Power Purchase Agreement (PPA).

Deelnemers VEMW Windconsortium
Hieronder een overzicht van de deelnemers aan het VWC. Een klik op de naam van de deelnemer brengt u naar de pagina met informatie over zijn verduurzamingsprojecten en waar de stroom van Hollandse Kust West voor wordt ingezet.

Nobian HyCC Royal Avebe Cosun Beet Company
Organon Huntsman
Nyrstar USG Industrial Utilities
LyondellBasell Holland Malt
Air Products Teijin Aramid
Indorama Ventures

Stand van zaken
Op 12 mei 2022 om 17:00 uur sloot de mogelijkheid om de aanvraag  voor een vergunning in te dienen. Vermoedelijk hebben zeven ontwikkelaars een bod op de tenders gedaan. Het is nu aan RVO om deze biedingen te bestuderen en vast de stellen aan wie de vergunningen worden gegund. Op de website van RVO wordt melding gemaakt dat de winnaars naar verwachting na de zomer bekend worden gemaakt. Dat zou dan eind september moeten zijn.

Informatie
Voor informatie over het VEMW Wind Consortium kunt u contact opnemen met de secretaris van het consortium: Eric Picard, ep@vemw.nl. Pers kan zicht richten tot Thessa de Ridder van VEMW, tr@vemw.nl of 0348-484357.