Transparantie

Meer inzicht in functioneren elektriciteitsmarkt

Op 1 januari 2015 treden nieuwe Europese transparantieregels in werking. Netbeheerders, producenten en verbruikers krijgen meer rapportageverplichtingen. Landelijk netbeheerder TenneT moet informatie publiceren over:

- de verwachte en daadwerkelijke productie en afname van elektriciteit
- voorspellingen over de verwachte productie van zonne- en windenergie 
- verwachte niet-beschikbaarheid van grote elektriciteitsafnemers (en veranderingen in de verwachting)
- verwachte niet-beschikbaarheid van elektriciteitscentrales  (en veranderingen in de verwachting)
- verwachte niet-beschikbaarheid van het hoogspanningsnet en interconnectoren
- informatie over de voorspelde, aangeboden en gebruikte capaciteit op grenspunten 

Voor zover relevant zijn netgebruikers verplicht deze informatie door te geven aan de landelijk netbeheerder.

De regels gelden onder andere voor partijen die zelf elektriciteit opwekken en beschikken over een opgesteld productievermogen ≥ 1 MW.  Zij moeten eenmalig rapporteren wat voor elektriciteitsopwekking zij hebben en wat het totaal aan opgesteld productievermogen is. Vervolgens  publiceert TenneT  voor deze partijen dagelijks een geaggregeerde productieprognose. Netgebruikers met meer dan 100 MW productievermogen moeten meer en vaker gedetailleerde informatie aanleveren aan TenneT. 

Partijen die veel elektriciteit gebruiken krijgen ook meldingsverplichtingen. Verbruikseenheden moeten een geplande niet-beschikbaarheid van 100 MW of meer doorgeven aan TenneT. Verbruikseenheden met een opgesteld vermogen van 100 MW of meer moeten daarnaast wijzigingen in de feitelijke beschikbaarheid (ongeplande niet-beschikbaarheid) doorgegeven. 

De gegevens worden door ENTSO-E verzameld hier gepubliceerd. 

Meer informatie treft u hiernaast aan bij downloads.