jun 2022
donderdag
16
X TU Delft, Mekelweg 8 in Delft / VEMW

VEMW Energiedag

Hieronder kunt u de presentaties downloaden:

Presentatie Ruud van Ommen, Hoogelaar TU Delft/ Directeur E-Refinery
Presentatie Joël Meggelaars, Orsted
Presentatie Dick Weiffenbach, Netbeheer Nederland
Presentatie Erik Koops, AVEBE


Elektrificatie van de energiebehoefte
Samenwerking in de keten nodig om kansen te verzilveren

De afgelopen jaren is een stevige versnelling ingezet in de energietransitie. Het klimaatakkoord, het coalitieakkoord en de Fit For 55 voorstellen hebben grote impact op de energievoorziening en het gebruik. Het EU ETS prikkelt veel bedrijven om hun uitstoot te gaan verminderen. Op de korte termijn kan dat door energiebesparing en door elektrificatie van de energiebehoefte. Met de nodige vragen, zoals:


• Hoe kan deze elektriciteitsbehoefte er uit gaan zien?
• Hoe wordt de benodigde elektriciteit CO2-vrij geproduceerd?
• Hoe kan de netbeheerder zorgen voor voldoende beschikbaar transportvermogen?
• Welke impact gaat de energietransitie hebben op de Nederlandse energievoorziening en u als eindgebruiker?

Voor het eerst sinds het uitbreken van Covid-19 kan VEMW weer een Energiedag organiseren. Wij willen u informeren, alerteren en inspireren. Door voordrachten van ter zake kundige sprekers, met een rondleiding langs innovaties en het bieden van netwerkmogelijkheden met uw collega VEMW-leden.


Programma
Tijdens de Energiedag komen verschillende sprekers aan het woord die productie en gebruik van elektriciteit gaan verbinden, van onderzoeker, netbeheerder tot producent, om tot een overzicht te komen wat nodig is om de energiebehoefte te verduurzamen. Vervolgens zullen wij op de presentaties reflecteren d.m.v. een panelgesprek en zijn wij uitgenodigd voor een rondleiding bij The Green Village in Delft en het E-refinery instituut van de TU Delft om vervolgens af te sluiten met een buffet. Het gehele programma kunt u hier downloaden.

Waar en wanneer:
Datum: donderdag 16 juni 2022
Tijd: 12.00 - 19.00 uur
Locatie: X TU Delft, Mekelweg 8 in Delft

Rondleiding: 
Wij nodigen u graag uit om na afloop van het plenaire gedeelte deel te nemen aan de rondleiding. Wij vragen u een keuze te maken in welke rondleiding u zou willen krijgen:

  • The Green Village 
    Rondleiding langs het 24/7 lab waar onderwerpen besproken worden als: energiebesparing, laadplein en waterstof in de gebouwde omgeving.  
  •  E-refinery
    Een rondleiding over een aantal van de onderzoeklaboratoria van de TU Delft, waar onderzoek gedaan wordt naar de productie van basischemicaliën en brandstoffen d.m.v. elektrochemie.

Deelname:
Deelname aan de VEMW Energiedag is voorbehouden aan VEMW-leden. De deelnamekosten zijn € 150,- inclusief rondleiding en buffet en exclusief BTW. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, schrijft u zich dan in door het inschrijfformulier in te vullen. 

Annulering en verhindering
Bij verhindering is een plaatsvervanger van harte welkom. Tot en met 9 juni kunt u kosteloos annuleren. 

Uiteraard houden we de berichtgeving met betrekking tot COVID19 voortdurend nauwlettend in de gaten en gaat de Energiedag alleen door mits dat in lijn is met de dan geldende adviezen van de regering en het RIVM.