jan 2022
donderdag
27
Online / VEMW

Drieluik Duiding van de energiemarkten

Wat verklaart de ongekend hoge en volatiele elektriciteits- en gasprijzen en vormen deze een risico voor de leveringszekerheid?           

Afgelopen half jaar was een tumultueus jaar op de elektriciteits- en de gasmarkt, waarin recordprijzen werden bereikt. Op de gas spotmarkt van maar liefst €184/MWh, €512/MWh voor elektriciteit en ook CO2 bereikte met €88.88/ton CO2 een historisch hoogtepunt. Dit heeft voor veel onzekerheid gezorgd bij elektriciteits- en gasverbruikers. De prijzen zijn van groot belang voor u en kunnen van grote invloed zijn op uw aankoop strategie en misschien zelfs uw bedrijfsvoering. De ongekende turbulentie gecombineerd met historisch hoge prijzen roept ongetwijfeld veel vragen bij u op waaronder:

  • Hoe ziet de prijsvorming op de energiemarkten er uit?
  • Zijn de gas-, elektriciteits- en CO2-prijzen aan elkaar gerelateerd?
  • Wat zorgt voor de hoge prijs?
  • Waarvan is de prijs afhankelijk?
  • Wat veroorzaakt de hoge volatiliteit?
  • Is het prijsplafond al bereikt?
  • Hoe lang zal de prijs zo hoog blijven?
  • Betekent de hoge prijs dat er een gastekort is en de leveringszekerheid in gevaar komt?

Reden voor VEMW om drie bijeenkomsten te organiseren, waarin de prijsontwikkelingen geduid worden, en waarin de vraag aan bod komt of de prijsontwikkelingen een reëel risico vormen voor de leveringszekerheid.

In de eerste VEMW-sessie van het drieluik krijgt u op donderdag 20 januari van 11:00-12:00 uur een duiding van Hans van Cleef, Senior Energie Econoom bij ABN AMRO. Exclusief voor de leden van VEMW geeft hij een presentatie over de energie-prijsontwikkelingen van het afgelopen jaar, de onderliggende factoren en de samenhang daartussen op de verschillende markten, alsmede een doorkijk naar de toekomst.

De tweede sessie krijgt u op donderdag 27 januari van 11:00 – 12:00 uur een duiding van Dennis Hesseling, Head of Infrastructure, Gas & Retail Department bij de Europese toezichthouder ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Hij laat zijn licht schijnen op het functioneren van de Europese gasmarkt in het verleden en heden, en de vraag in hoeverre de huidige situatie met historisch hoge prijzen een gevolg is van - of een risico betekent voor - de leveringszekerheid. Een vraag is ook of – en in hoeverre – er ingegrepen moet worden in de gasmarkt, bijvoorbeeld door een gezamenlijke inkoop van gas en verplichtingen voor de gasopslag.

De derde sessie krijgt u op woensdag 2 februari van 11:00 – 12:00 uur een toelichting van Bart Jan Hoevers, CEO Gasunie Transportservices (GTS), op de wijze waarop leveringszekerheid in Nederland is geregeld, de rol van GTS daarbij als landelijk gasnetbeheerder, het onderscheid tussen klein- en grootverbruikers, de functie van de gasbergingen en de afspraken in het kader van de ontmanteling van het zgn. Gasgebouw.

Mis deze bijeenkomsten niet en mis vooral niet de gelegenheid om al uw vragen te stellen over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, en de verwachtingen voor de komende jaren. 

Deelname aan deze online informatiebijeenkomsten is gratis en exclusief voor leden van VEMW.

Wij vragen u voor iedere bijeenkomst apart aan te melden. 

Aanmeldformulier 20 januari 2022

Aanmeldformulier 27 januari 2022

Aanmeldformulier 2 februari 2022