jan 2022
donderdag
20
Online MS Teams / VEMW

Drieluik: Duiding van de energiemarkten

Afgelopen half jaar was een tumultueus jaar op de elektriciteits- en de gasmarkt, waarin recordprijzen werden bereikt. Op de gas spotmarkt van maar liefst €184/MWh, €512/MWh voor elektriciteit en ook CO2 bereikte met €88.88/ton CO2 een historisch hoogtepunt. Dit heeft voor veel onzekerheid gezorgd bij elektriciteits- en gasverbruikers. De prijzen zijn van groot belang voor u en kunnen van grote invloed zijn op uw aankoop strategie of misschien zelfs uw bedrijfsvoering. De ongekende turbulentie gecombineerd met historisch hoge prijzen roept ongetwijfeld veel vragen bij u op waaronder:

  • Hoe ziet de prijsvorming op de energiemarkten er uit?
  • Zijn de gas-, elektriciteits- en CO2-prijzen aan elkaar gerelateerd?
  • Wat zorgt voor de hoge prijs?
  • Waarvan is de prijs afhankelijk?
  • Wat veroorzaakt de hoge volatiliteit?
  • Is het prijsplafond al bereikt?
  • Hoe lang zal de prijs zo hoog blijven?
  • Betekent de hoge prijs dat er een gastekort is en de leveringszekerheid in gevaar komt?

Reden voor VEMW om drie bijeenkomsten te organiseren, waarin de prijsontwikkelingen geduid worden, en waarin de vraag aan bod komt of de prijsontwikkelingen een reëel risico vormen voor de leveringszekerheid.

In de eerste VEMW-sessie van het drieluik krijgt u op donderdag 20 Januari van 11:00-12:00 een duiding van Hans van Cleef, Senior Energie Econoom bij ABN AMRO. Naast zijn werk voor de bank en haar cliënten deelt Van Cleef regelmatig zijn inzichten op radio, tv en in de kranten. Voor de leden van VEMW geeft hij een presentatie over de energie-prijsontwikkelingen van het afgelopen jaar, de onderliggende factoren en de samenhang daartussen op de verschillende markten, alsmede een doorkijk naar de toekomst.

De tweede en derde sessie vinden plaats op respectievelijk 27 januari en 2 februari. Hier krijgt u duiding op het functioneren van de Europese gasmarkt en de vraag in hoeverre de huidige situatie met historisch hoge prijzen een gevolg is van of een risico betekent voor de leveringszekerheid. De uitnodiging voor deze sessies ontvangt u volgende week.

Mis deze bijeenkomsten niet en mis vooral niet de gelegenheid om al uw vragen te stellen over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, en de verwachtingen voor de komende jaren. Schrijf u nu in!

Datum: 20 & 27 januari en 2 februari
Tijd: 11:00 - 12:00 uur
Locatie: Online via MS Teams

Deelname aan deze online informatiebijeenkomst is gratis en exclusief voor leden van VEMW. U kunt zich hier aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 20 januari.