jul 2021
donderdag
08
Online / VEMW/RVO/FEDEC

De energietransitie: Hoe kom je van ambitie tot realisatie in de regio?

De energietransitie: Hoe kom je van ambitie tot realisatie in de regio?

Webinar donderdag 8 juli 2021 van 14.00-16.00 uur

Uitnodiging van het Platform Verduurzaming Industrie (VEMW, RVO en FedEC) 

Het Europese en nationale klimaatbeleid en de klimaatdoelstellingen van bedrijven worden steeds ambitieuzer. Het Klimaatakkoord geeft bedrijven de opgave om in 2030 zo’n 49 procent CO2-reductie te realiseren t.o.v. 1990. De Europese Commissie wil dit verhogen naar 55 procent en de Rechtbank in Den Haag heeft Shell eind mei een resultaatsverplichting opgelegd van 45 procent in 2030 t.o.v. 2019.

Het speelveld waarin, in de regio Zeeland-West-Brabant deze ambities waargemaakt moeten worden, wordt niet alleen bepaald door investeringen en terugverdientijden, maar ook door de beschikbaarheid van betaalbare en betrouwbare koolstofarme elektriciteit, moleculen (waterstof, groen gas) en warmte en de benodigde infrastructuur. Met meerdere stakeholders: toeleveranciers, medewerkers, klanten, vergunningverleners, kapitaalverstrekkers, adviseurs en leveranciers. Een behoorlijk ingewikkelde opgave die omgeven is met vele onzekerheden. Reden voor VEMW, RVO en FedEC om vanuit het Platform Verduurzaming Industrie, in samenwerking met Smart Delta Resources (SDR) en de brancheverenigingen VNCI en FNLI dit webinar te organiseren. Speciaal voor de regio Zeeland-West-Brabant. Dit om u op weg te helpen en te gidsen.

Programma

14.00 – 14.15 uur            Opening door de dagvoorzitter Laureen Peskens

Inleiding Barbara Breimer (RVO Zeeland – West-Brabant)

                                                           Doelen en afspraken Klimaatakkoord m.b.t. de industrie(le clusters)

                                                          

14.15 – 14.35 uur            Randvoorwaarden realisatie in cluster Zeeland  Emiel Langenhuizen (SDR)

                                                           Randvoorwaarden en organisatie energie-opwek en infrastructuur

14.35 – 14.55 uur            Energiebehoefte industrie Michiel Steerneman (FedEC)

Transitie producten-processen-utilities (energie-schillen)

                                                           Motiveren, stimuleren en innovatie (routekaarten VNCI en FNLI)

                                           

14.55 – 15.30 uur            Gestileerde praktijkcasussen  

                                            Voedingsmiddelen: elektrificatie met warmtepompen

                                                           Bram van As (De Kleijn)/ Fons Pennartz (KWA)/ Johan Dijkstra (Cosun)

Chemie: CO2-masterplan

               Jordi Koes (Bilfinger Tebodin)

15.30 – 15.55 uur            Paneldiscussie o.l.v. Laureen Peskens

                                                           Gertjan Lankhorst (VEMW)

                                                           Michiel Steerneman (FedEC)

                                                           Barbara Breimer (RVO)

Emiel Langenhuizen (SDR)

Bertram de Crom (FNLI)
                        Martijn Broekhof (VNCI)

15.55 – 16.00 uur            Afronding en afsluiting door de dagvoorzitter

Inschrijving

Het webinar vindt plaats op donderdag 8 juli van 14:00 - 16:00 uur via MS Teams.
Het webinar is gratis, je kunt je hier aanmelden.

Bij inschrijving kun je desgewenst aangeven:

Waar loop je tegenaan bij de invulling van de CO2-reductie-opgave? Wat zou je – behandeld - willen zien in dit webinar? Ken je het Platform Verduurzaming Industrie al, en zo ja, wat vind je ervan, of wat ontbreekt eraan?