jun 2021
dinsdag
08
Online / RVO|NVDE|VEMW

Inspiratietour Beprijzingen van CO2 emissies

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

U kunt in totaal 5 inspiratietours online bijwonen over verschillende technieken en thema’s.

Inhoud webinar 8 juni

Op 1 januari 2021 ging de nationale CO2-heffing in. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de industrie. De CO2-heffing heeft direct invloed op de investeringsbeslissingen van alle ETS-bedrijven (Europees Emission Trade System) en nog meer voor energie-intensieve ETS-bedrijven. Vanuit verschillende invalshoeken brengen we de gevolgen van de CO2-heffing in kaart. Sprekers laten zien welke keuzes u als bedrijf heeft om meer grip te krijgen en houden op de energiekosten.

Juliette Marsé (PwC) schetst een beeld van het instrumentarium om te komen tot emissiereductie en de daaraan gerelateerd kostenbeheersing. Het gaat onder meer over belastingen (Energiebelasting), heffingen (CO2, ODE) en marktbeprijzing (EU-ETS).

Jeroen Buunk (BlueTerra) geeft op basis van een aantal concrete praktijkvoorbeelden inzicht in de mogelijke gevolgen van de nationale CO2-heffing. Die komt bovenop de EU-ETS-prijs en zal met name vanaf 2026 een significante verhoging betekenen van de emissiekosten. De praktijkvoorbeelden geven ook weer hoe bedrijven hier het beste mee om kunnen gaan.

René Slaghek (Brightsite Transforming Industry, Chemelot) gaat in op hoe een geïntegreerde site met chemische bedrijven de emissiereductieopgave zo doelmatig mogelijk invult en realiseert. Ook vertelt hij wat daarvoor nodig is m.b.t. de energievoorziening, grondstoffen, processen en producten.  De presentatie gaat niet alleen over de stip op de horizon (2040 en 2050), maar zeker ook over de weg ernaartoe (2025 en 2030).

aanmelden Inspiratietour Beprijzingen van CO2 emissies op dinsdag 8 juni 2021