apr 2021
donderdag
01
Online / VEMW|NVDE|RVO

Webinar Verduurzaming industrie door elektrificatie – warmtepompen

Voor de industrie is elektrificatie een belangrijke maatregel om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Zo kan de industrie verduurzaming realiseren. Dit vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën. Tijdens deze webinarreeks vertellen wij u meer over elektrificatie, zodat u kunt in schatten of het voor uw bedrijf interessant is. Dankzij de uitbreiding van de SDE++-regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën. Dit biedt kansen, maar er zijn ook nog veel vragen en onzekerheden ten aanzien van de businesscase. Daarom staan wij in deze webinarreeks uitgebreid stil bij 4 of 5 technologieën die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf.

Webinaroverzicht Verduurzaming industrie door elektrificatie 2021

  • 11 maart, 15.00 -16.30 uur, e-boilers
  • 1 april, 15.00 -16.30 uur, warmtepompen
  • 29 april, 15.00 -16.30 uur, elektrolysers
  • 20 mei, 15.00 -16.30 uur, informatie volgt
  • 24 juni, 15.00 -16.30 uur, informatie volgt

Warmtepompen

Op 1 april 2021 vindt het tweede webinars plaats. Dit keer gaat het over warmtepompen. Het webinar is bedoeld voor industrie, (semi-)overheid, Original Equipment Manufacturers, algemeen geïnteresseerden waaronder consultants.
Wij organiseren dit samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en RVO met ondersteuning van Recoy.


Programma

15.00 uur            Welkom

15.05 uur            Simon Spoelsta, TNO: Potentieel voor warmtepompen in Nederland en verschillende typen; gesloten warmtepompen / open warmtepompen (MVR)

15.20 uur            John van Rooijen, GEA: Concrete casus van warmtepomp implementatie bij Royal A-ware in Heerenveen

15.35 uur            Ertan Törün, IBK: Toepassing van warmtepompen en business case

15.50 uur            Hendrik Alkema, RVO: Welke stimuleringsmaatregelen zijn van toepassing? Onder andere de SDE++

16.05 uur            Robert Kleiburg, Recoy: Wanneer is een investering in een warmtepomp voor u  interessant? Hoe verhoudt dit zich tot een e-boiler?

16.20 uur            Vragen en antwoorden

16.30 uur            Afsluiting

Aanmelden
Deelname aan deze webinarreeks is gratis. Meld u online aan voor dit webinar.