jan 2021
woensdag
20
MS Teams - vanaf uw eigen werkplek / VEMW

Webinar Nieuw recept voor waterheffingen

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van de aanpassing van de waterschapsbelastingen voor uw organisatie? Geeft u zich dan snel op voor het webinar over de aanpassing van de waterschapsbelastingen op 20 januari a.s.

Op 11 december hebben de waterschappen een definitief voorstel voor de aanpassing van hun belastingstelsel vastgesteld. Nadat eerdere pogingen om het stelsel te veranderen spaak liepen, is het nu wel gelukt om een pakket aan voorstellen aan te bieden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Daarmee kan het wetgevingstraject starten. Met het voorstel willen de waterschappen een aantal urgente knelpunten aanpakken.

De aanpassingen betreffen de zuiveringsheffing (dekt de kosten van het zuiveren van afvalwater dat via de riolering wordt afgevoerd) en de verontreinigingsheffing (wordt in rekening gebracht als afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater wordt geloosd). Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de vaststelling van de vervuilingswaarde van het afvalwater. Er komt een alternatief voor de huidige methode waardoor er niet langer gebruik hoeft te worden gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen.

Tijdens het Webinar wordt u door sprekers van de Unie van Waterschappen geïnformeerd over alle veranderingen die op stapel staan.

Details:
Datum: woensdag 20 januari 2021
Tijd: 13:30 – 14:30
Locatie: MS Teams - Vanaf uw eigen werkplek

Vul hier het Inschrijfformulier in.