jun 2020
donderdag
04
Via MS Teams / VEMW

VEMW Algemene Ledenvergadering

Deze algemene ledenvergadering vindt  plaats via MS Teams. Leden ontvangen in week 21 een uitnodiging.