sep 2019
vrijdag
06
VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden / VEMW

Energielunch Full Disclosure nieuwe regels en kansen

Full Disclosure: wat betekent het en voor wie is het van toepassing? Wat is het doel en waarom wordt het ingevoerd? Wat zijn de kosten en wie gaat die betalen?

Vanaf 1 januari 2020 wordt het bij Wet verplicht om de herkomst van alle fysiek geleverde elektriciteit aan te tonen met een Garantie van Oorsprong (GvO) voor hernieuwbare elektriciteit of een Certificaat van Oorsprong (CvO) voor elektriciteit geproduceerd met een fossiele brandstof. In een Ministeriële Regeling (MR) is vastgelegd hoe het systeem van Full Disclosure, ofwel volledige transparantie, eruit gaat zien.

Certificeringsinstantie Certiq geeft GvO’s uit voor hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windmolens, zonnepanelen, waterkracht en bio-centrales. Vanaf 1 januari 2020 geeft CertiQ Certificaten van Oorsprong uit voor elektriciteit, opgewekt uit kolen-, gas- en kerncentrales. CertiQ houdt het register bij van alle verstrekte certificaten.

De plicht voor aanmelding van de certificaten ligt bij de leveranciers: alle consumptie in Nederland moet gedekt zijn, hetzij door een CvO, hetzij door een GvO. De CvO’s worden een tweede markt naast de GvO-markt. Het portfolio-management (risico) ligt bij de leverancier. Toezichthouder ACM is verantwoordelijk voor de handhaving.

Op vrijdag 6 september aanstaande wordt tijdens de VEMW Energielunch ingegaan op de invoering van Full Disclosure en de invloed die het op u als gebruiker van elektriciteit heeft.


Sprekers
We hebben twee ter zake kundige sprekers bereid gevonden een presentatie te verzorgen:

Ivo de Vries
is relatiebeheerder bij Certiq, en medeverantwoordelijk voor de invulling van Full Disclosure bij Certiq. Hij zal het systeem en de invulling hiervan door CertiQ toelichten.

Martijn Kerkhof
is handelaar bij ACT Commodities, actief op de markt voor zowel garanties van oorsprong als certificaten van oorsprong. Hij zal de kansen die Full Disclosure in de markt biedt behandelen.

Wanneer
Datum: Vrijdag 6 september 2019
Tijd: 11.45 tot 14.30
Locatie: VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden

Aanmelden
Toegang tot de Energielunch is gratis en voorbehouden aan leden van VEMW. Wilt u de Energielunch bijwonen, schrijft u zich dan in door op onderstaande link te klikken. 
Aanmeldformulier


Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de Energielunch, kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder, 0348 48 43 57 of via e-mail tr@vemw.nl.