mei 2019
vrijdag
24
Woerden, VEMW kantoor / VEMW

VEMW Waterlunch evaluatie droogteperiode 2018

Droogte in Nederland: wat hebben we van 2018 geleerd en hoe bereiden we ons voor op de volgende droge periode?

Bezoek de VEMW-lunchbijeenkomst op 24 mei!

In 2018 werd Nederland getroffen door extreme droogte die bijzonder lang aanhield. We hadden te maken met een neerslagtekort dat maar eens per 30 jaar voorkomt, gecombineerd met een langdurige zeer lage Rijnafvoer en historisch lage waterstanden. Daardoor is schade opgetreden in de landbouw, in natuurgebieden en in andere sectoren zoals de industrie. In de afgelopen periode hebben waterbeheerders en watergebruikers de aanpak van de droogte geëvalueerd. De geleerde lessen moeten ervoor zorgen dat Nederland nog beter is voorbereid op nieuwe droge periodes. Belangrijke vragen zijn:

  • Welke lessen zijn in 2018 geleerd en welke maatregelen worden er door de overheid genomen? Wat gaan watergebruikers daarvan merken?
  • Wat is nodig om te komen tot een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem?
  • Hoe kunnen zakelijke watergebruikers anticiperen op toekomstige droge periodes?
  • Aan welke innovatieve oplossingen werken wetenschappers en onderzoekers?

Tijdens de bijeenkomst zal Rob Bouman, Projectleider Beleidstafel Droogte van het ministerie van I&W, ingaan op de resultaten van de evaluatie. U zult van hem vernemen welke maatregelen worden getroffen en wat dit voor U als zakelijke watergebruiker betekent. Vervolgens schetst Sonny Schepers van USG/Chemelot hoe er op de Chemelot-site wordt getracht om de afhankelijkheid van Maaswater te verminderen en hergebruik van water te stimuleren. Tot slot zullen onderzoekers van KWR u informeren over het innovatieve onderzoek dat zij verrichten op het gebied van klimaatadaptatie.

Laat u informeren over dit belangwekkende onderwerp tijdens de lunchbijeenkomst van 24 mei!

Wanneer
Datum: vrijdag 24 mei 2019
Tijd: 11.30 tot 14:30 uur
Locatie: VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden

Aanmelden
Toegang tot de Energielunch is gratis en voorbehouden aan leden van VEMW. Wilt u het seminar bijwonen, schrijft u zich dan in door op onderstaande link te klikken. 

Aanmeldformulier

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent het Seminar, kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder, 0348 48 43 57 of via e-mail tr@vemw.nl.