sep 2018
vrijdag
07
West-Nederland / VEMW en NVDE

Biomassa bustour (volgeboekt)

VEMW heeft het initiatief genomen om samen met de NVDE, het Platform Bioenergie en gesteund door RVO kennis en praktijkervaringen te delen over de mogelijkheden van vergroening van de industriële warmtebehoefte door inzet van biomassa. Die vergroening is nodig om in 2030 te kunnen voldoen aan de doelstelling van 49 procent CO2-reductie t.o.v. 1990 (Regeerakkoord). Die behoefte om te vergroenen wordt versneld dan ook nog eens versneld door het plan van het kabinet om het gebruik van Groningengas voor grootverbruikers uit te faseren voor 2020.

In de VEMW Taakgroep Warmte hebben we vastgesteld dat er een grote behoefte is aan kennisdeling. Vanuit ‘het reële verhaal’, en niet vanuit ‘een glad verkooppraatje’ van een adviseur of leverancier. We geven dit vorm met een drietal bustours langs biomassa praktijkinstallaties, waarbij u kennis kunt nemen van een gerealiseerde toepassing, met technische, maar ook financieel-economische en juridische (vergunningverlening) aspecten en randvoorwaarden. Verteld door de eindverbruiker, de beheerder van de installatie. Elke bustour gaat langs twee praktijkinstallaties en een derde case wordt in de bus van de ene naar de andere installatie toegelicht (‘buspitch’). De bus brengt u weer terug bij het startpunt, waar wordt afgesloten met een borrel.

Excursie & presentatie op locatie 
• Biomassacentrale AVR Rotterdam-Rozenburg levert warmte aan de industrie en wordt aangesloten op het warmtenetwerk

Buspitch: 
• Eneco (Rotterdam) over Bio-energiecentrale Golden Raand Delfzijl (49 MWe) levert bio-stoom aan de industrie

Excursie & presentatie op locatie
• Hout-wkk installatie (6MWth/0,85MWe) van houtvezel- en zaaghandel De Lange in De Lier levert warmte aan 3 glastuinbouwbedrijven
De presentatie gaat ook in op;
• De hout-wkk installatie (10MWth/1,1MWe) van Gebroeders Brouwer in Balkbrug welke bio-stoom levert aan zuivelproducent FrieslandCampina (besparing van 5,5 mln kuub aardgas);
• De houtketel installatie (8,7MWth) van Attero/Engie in Odiliapeel welke bio-stoom levert aan aardappelverwerker PekaKroef (besparing van 6,2 mln kuub aardgas)

West-Nederland: (Zuid-Holland)
Datum: vrijdag 7 september 2018
Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Installatie: Biomassacentrale AVR Rotterdam-Rozenburg
Buspitch: Eneco (Rotterdam) over Bio-energiecentrale Golden Raand Delfzijl (49 MWe)

Klik hier voor aanmelden

Meer informatie over de bustours vindt u hier.