feb 2018
vrijdag
02
VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden / VEMW

Energielunch Optimaliseren van energiestromen binnen GDS, DL of industrieel cluster

Veel grote energiegebruikers hebben een duidelijke visie over de voordelen van het optimaliseren van energiestromen binnen een gesloten distributiesysteem, directe lijn of zelfs binnen een industrieel cluster. Vaak worstelen bedrijven met het daadwerkelijk realiseren van die ideeën. Een visie is namelijk lastig te vatten in een harde business case. Inzicht in lokale energiestromen, bijvoorbeeld door digitalisering, is een onmisbare stap en biedt goede kansen. Daarnaast kan een goede verkenning van bijkomende voordelen die waarde opleveren, zoals het makkelijker kunnen voldoen aan vereisten rondom wet- en regelgeving en het creëren van nieuwe strategische opties, helpen om een optimalisatieproject daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Op 2 februari a.s. organiseert VEMW daarom de Energielunch Optimaliseren van energiestromen. Tijdens de lunch zal geschetst worden hoe zakelijke energiegebruikers stap voor stap energiestromen kunnen optimaliseren. Dit wordt geïllustreerd door twee sprekers, aan de hand van een casus bij BASF Antwerpen, waarbij de regelgeving inzake een gesloten distributiesysteem een belangrijke rol speelde:

  • Michiel Kuipers van Energy21, die de digitalisering van energiestromen bij BASF ontworpen en geïmplementeerd heeft, zal ingaan op de aanpak van complexe IT-projecten in een industriële omgeving. Daarbij laat hij zien hoe gedurende het traject groeiend inzicht in de energie-bedrijfsvoering leidde tot nieuwe inzichten en optimalisatiemogelijkheden.
  • Lode Geerts van BASF Antwerpen, als hoofd van het team Utility Management betrokken bij een significante digitalisering van de energie-bedrijfsvoering en vernieuwing van de meetinrichting, zal beschrijven wat de belangrijkste beweegredenen waren voor dit complexe traject, hoe intern draagkracht is gecreëerd en welke hobbels zij tegenkwamen tijdens de implementatie.

Wilt u meer weten over het realiseren van een energievisie en de potentie van digitalisering? Meld u dan nu aan voor de Energielunch Optimaliseren van energiestromen op 2 februari aanstaande!

Wanneer: vrijdag 2 februari 2018
Programma: 
11.30 uur Ontvangst met Lunch
12.00 uur Aanvang programma
15.00 uur Afsluiting             

Locatie: VEMW, Houttuinlaan 12, Woerden

Deelname aan de Energielunch is gratis en voorbehouden aan leden die zich vooraf hebben ingeschreven. Wij stellen het op prijs indien u zich met niet meer dan twee personen per lidbedrijf aanmeldt.