Klimaat

De gevolgen van klimaatverandering zijn over de hele wereld steeds meer zichtbaar. Klimaatdoelstellingen prikkelen bedrijven om hun broeikasgas emissies te verminderen. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen, een ‘license to operate’ te hebben in de maatschappij en de voortbrengingsketen en om kapitaal en personeel aan te kunnen trekken. VEMW is actief betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van klimaatmaatregelen en heeft samen met ketenpartijen initiatieven genomen om te innoveren, op te schalen, te implementeren en kennis te delen. 

Nieuw in de kennisbank

Alles over klimaat
 1. Rapport VNO-NCW "Energietransitie in versnelling, wat gebeurt er in de zes industrieclusters?

  1 november 2022
  Klimaat EmissieRapport
 2. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 3. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenningen (KEV)"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 4. Pleidooi "Druk de doorlooptijd"

  1 november 2022
  Klimaat VergunningRapport
 5. Rapport UNEP "Emission gas report 2022, The closing window"

  27 oktober 2022
  Klimaat Emissie
 6. Report IISD "Navigating energy transitions"

  21 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 7. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 8. Rapport BeZero "First movers: the commercial case for investing in early-stage carbon dioxide removal"

  22 september 2022
  Klimaat EmissieRapport
 9. Deltaprogramma 2023

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 10. Rapport Wbscd "Heat as a Service"

  15 september 2022
  Klimaat Warmte Rapport
 11. Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

  11 september 2022
  Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport
 12. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 13. Werkgroep Extra Opgave: Rapport "Alles uit de kast"

  13 juni 2022
  Klimaat EmissieRapport
 14. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 15. Europese Commissie REPowerEU Plan

  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 16. Meerjarenprogramma Platform Groen Gas

  1 mei 2022
  Gassen Klimaat MarktRapport
 17. Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

  1 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 18. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 19. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 20. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 21. MIA Vamil Brochure en Milieulijst 2022

  22 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezichtHandleiding
 22. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 23. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 24. Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

  11 maart 2022
  Klimaat Besparing, SubsidieRapport
 25. Report IPCC "Climate Change"

  27 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 26. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 27. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 28. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 29. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW
 30. VEMW Whitepaper EU ETS

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 31. VEMW Whitepaper Europees klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 32. VEMW Whitepaper Subsidiëring van de energietransitie

  1 januari 2022
  Klimaat Subsidie
 33. VEMW Whitepaper Beprijzing van emissies

  1 januari 2022
  Klimaat Emissie
 34. VEMW Whitepaper Samenwerking en kennisdeling

  1 januari 2022
  Klimaat BesparingPositionpaper VEMW
 35. EC Approval of te content of a draft for the Communication re State Aid for climate, environmeltal protection and energy 2022

  21 december 2021
  Gassen Klimaat EmissieWetgevingsdocument
 36. PBL: Reflectie op Cluster Energie Strategieën (CES1.0)

  15 november 2021
  Klimaat EmissieRapport
 37. Emissiefactor elektriciteit uit fossiel brandstoffen | Voor indirecte kostencompensatieregeling IKC-ETS

  1 november 2021
  Klimaat Emissie, SubsidieRapport
 38. Overheid moet plaats weten in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 39. Kamerbrief 2021-10-12 Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

  12 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 40. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 41. Europees Fit for 55 plan

  17 september 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 42. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  20 augustus 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, Subsidie
 43. Kamerbrief beantwoording vragen over de uitspraak van de rechter in de zaak tussen Milieudefensie en Shell

  14 juli 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieGerechtelijke uitspraak
 44. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 45. VEMW Position Paper CCS

  15 juni 2021
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW
 46. Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

  8 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 47. Rapport "Uitbreiding EU-ETS naar Gebouwde Omgeving"

  1 juni 2021
  Klimaat EmissieRapport
 48. RVO Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie

  12 mei 2021
  Klimaat Kamerbrief, Rapport
 49. IIFIEC Paper Required EU ETS upgrades for European manufacturing industry to realise Carbon Neutral Future

  1 mei 2021
  Klimaat EmissieRapport
 50. Brief ministers van EZK en LNV

  23 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 51. Brief van de minister van EZK inzake Duurzame ontwikkeling en beleid

  23 april 2021
  Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief
 52. Advies Stuurgroep Extra Opgave

  21 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 53. De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerdersFinaal

  7 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 54. Rapport ministerie van Financiën: IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling

  30 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarievenRapport
 55. NEA CO2-index 2020

  22 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 56. Rapport groeiprojecties energie-intensieve industrie

  1 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 57. PBL: Eindbedragen basisbedragen SDE++ 2021

  12 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 58. VEMW Position Paper Biomassa

  1 januari 2021
  Klimaat MarktPositionpaper VEMW
 59. Wetsvoorstel CO2-heffing industrie voor de openbare consultatie

  1 januari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 60. Rapport Bestemming Parijs

  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 61. PBL Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

  18 december 2020
  Klimaat MarktRapport
 62. Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  17 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 63. Press release EU on EU ETS 2021

  11 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieRapport
 64. EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

  9 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief
 65. ACM Leidraad Warmtelevering

  2 november 2020
  Klimaat Warmte Beleid en toezichtHandleiding
 66. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 67. EC Commission Staff Working document: Assessment of the final national energy and climate plan of the Netherlands

  14 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 68. Rapport Waterstof in het Klimaatakkoord

  24 september 2020
  Klimaat Waterstof Beleid en toezichtRapport
 69. Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie.

  15 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 70. Wet CO2-heffing industrie - Memorie van Toelichting

  15 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 71. Kamerbrief EZK inzake het Nationaal Groeifonds

  7 september 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 72. Smart Delta Recources, Regioplan 2030-2050

  1 september 2020
  Klimaat EmissieRapport
 73. VEMW Position for Public consultation

  1 juli 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 74. SER rapport Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

  1 juli 2020
  Klimaat EmissieRapport
 75. Report Project 6-25 Technology Validation

  1 juli 2020
  Klimaat Subsidie
 76. Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

  20 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 77. Eindrapportage PWC Speelveldtoets 2020 i.o.v. het ministerie van EZK

  18 juni 2020
  Klimaat MarktRapport
 78. VEMW Inzicht 2 2020

  1 juni 2020
  Klimaat Netwerken, BesparingInZicht
 79. Die Nationale Wasserstoffstrategie (Duitse waterstofstrategie)

  1 juni 2020
  Gassen Klimaat Waterstof Rapport
 80. VEMW: Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw

  22 mei 2020
  Klimaat EmissieRapport
 81. RVO Monitor Wind op Land 2019 (7e editie)

  7 mei 2020
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 82. VEMW Position Paper Waterstof

  6 mei 2020
  Gassen Klimaat MarktPositionpaper VEMW
 83. Rapport Berenschot Kalavasta "Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

  19 april 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 84. Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aan de minister van EZK

  15 april 2020
  Klimaat NetwerkenRapport
 85. Kamerbrief EZK Routekaart Groen Gas

  30 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezichtRapport
 86. RVO Energielijst Energie InvesteringsAftrek (EIA)

  1 maart 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 87. Candidate PCI projects in cross-border carbon dioxide (CO2) transport networks in view of preparing the 4th PCI list

  12 februari 2020
  Klimaat MarktRapport
 88. Klimaattransitie door de Nederlandse industrie - Het zesde cluster

  10 februari 2020
  Klimaat Besparing, EmissiePresentatie
 89. Shell LNG Outlook 2020-2022

  1 februari 2020
  Gassen Klimaat Rapport
 90. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 91. Kamerbrief EZK inzake de Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (incl.2019, en 2020)

  26 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 92. Kamerbrief EZK inzake de Duitse Klimaatplannen

  8 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 93. EU EC Annex to amending Regulation (EU) No 347/2013

  31 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 94. EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

  17 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 95. VEMW Inzicht 3-4 2020

  1 oktober 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgeving, Besparing, EmissieInZicht
 96. Advies aan ministerie van Landbouw: Stikstof: Niet alles kan

  25 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 97. Kamerbrief EZK inzake Eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 98. Ifiec 2050 paper

  12 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 99. Brieven GTS aan EZK inzake stikstofinzet

  20 augustus 2019
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 100. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  9 juli 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 101. Jaarrapportage 2018 Platform BioEnergie.pdf

  4 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 102. Kamerbrief EZK inzake Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

  3 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 103. Klimaatwet 2019

  2 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 104. Klimaatakkoord

  28 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 105. Kamerbrief EZK gevolgen gebrek aan netcapaciteit

  28 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 106. Regeling garanties van oorsprong

  25 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 107. Belastingen op milieugrondslag

  28 mei 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 108. Brief ministerie van Financiën aan de Koning (Wet minimum CO2 -prijs elektriciteitsopwekking)

  28 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven, Emissie
 109. Machtigingswet Invest-NL

  21 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 110. Kamerbrief Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  15 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 111. PBL Conceptadvies SDE++ 2020 - Warmte

  6 mei 2019
  Klimaat Warmte Beleid en toezicht, SubsidieRapport
 112. Rapport CE Delft Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

  1 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 113. Kamerbrief EZK Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  26 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, SubsidieKamerbrief
 114. Memo inzake Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

  23 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 115. Wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer i.v.m. de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

  15 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 116. Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  1 april 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 117. Rapport PWC "De effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie"

  13 maart 2019
  Klimaat EmissieRapport
 118. Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op de lange term

  12 maart 2019
  Klimaat EmissieKamerbrief
 119. Open brief ondernemingsraden 17 bedrijven inzake klimaat en CO2

  7 maart 2019
  Klimaat Emissie
 120. VEMW Inzicht 1 2019

  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 121. Rapport Vivet Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

  25 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 122. Wetsvoorstel Minimumprijs CO2

  1 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 123. Europese richtlijnen Energie-efficiency 2030 en Hernieuwbare Energie 2030

  11 december 2018
  Klimaat Wet- en regelgeving
 124. Wetsvoorstel Verbod en Kolen en Memorie van toelichting

  1 augustus 2018
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 125. Report SKY Shell scenarios

  1 maart 2018
  Klimaat BesparingRapport
 126. Rapport Quintel "De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie"

  8 maart 2017
  Klimaat MarktRapport
 127. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 128. VEMW Studie 'Samen op weg naar minder'

  16 juni 2016
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 129. Report Fertilizers Europe: Critical review of a recent report on cost pass-through and carbon leakage

  17 februari 2016
  Klimaat EmissieRapport
 130. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 131. Energierapport 2016

  1 januari 2016
  Klimaat BesparingRapport
 132. COP 21 Akkoord

  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 133. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 134. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 135. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 136. Groenboek Europese Commissie

  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport

Laatste nieuws

 1. CertQ en Vertogas gaan certificatie krachten bundelen

  21 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 2. CO2-efficiëntie EU-ETS-bedrijven in Nederland licht verbeterd

  16 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 3. Uniek VEMW Windconsortium zet in op volgende kans verduurzaming energiegebruik

  10 november 2022
  Elektriciteit Klimaat
 4. Regering zet in op Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

  10 november 2022
  Klimaat Besparing, Emissie
 5. Percentage milieu-investeringen van bedrijven neemt toe

  7 november 2022
  Klimaat Markt, Emissie
 6. VEMW: crisis hoofd bieden met mix acute, dringende en structurele maatregelen

  3 november 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 7. Emissiereductie houdt hogere klimaatambitie niet bij

  2 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 8. Belangstelling voor verduurzaming industrieel energiegebruik neemt toe

  18 oktober 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof Besparing, Emissie
 9. Deltaprogramma 2023: grotere opgaven vragen om versnelling

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezicht
 10. VEMW: zorgwekkend weinig aandacht voor zorgen en noden industrie

  21 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 11. Tijdige ontwikkeling kabinetsvoorstel Wind op Zee belangrijk voor industrietransitie

  20 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof
 12. Laat verduurzaming industriële assets hand in hand gaan met vergroting flexibiliteit!

  8 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Prijzen en tarieven, Besparing
 13. Een op de 7-8 WKO opslagsystemen functioneert niet zonder problemen

  31 augustus 2022
  Klimaat Warmte Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 14. CCS en waterstofprojecten cruciaal voor Rotterdamse haven

  26 augustus 2022
  Klimaat Waterstof Netwerken, Emissie
 15. Continuering Indirecte Kostencompensatie (IKC) nodig voor gelijk speelveld

  25 augustus 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie
 16. Warmte uitkoppeling krijgt momentum en blijft weg van lange adem

  14 juli 2022
  Klimaat
 17. ACM extra alert op handel met voorkennis groothandelsmarkten energie

  13 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Markt
 18. Beschikkingen SDE++ 2021 bekendgemaakt

  4 juli 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 19. De minister neemt vervolgstappen in realisatie waterstofmarkt

  30 juni 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 20. Inzet wind- en zonne-energie fors gestegen in 2021

  29 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 21. Noodmaatregelen tegen congestie voor zuidelijke provincies lossen probleem niet op

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 22. 16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 23. Industrie in startblokken voor elektrificatie van energiebehoefte

  17 juni 2022
  Klimaat
 24. Overheid legt in het PES zijn visie op toekomstige energievoorziening op

  14 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 25. Beleidsprogramma Klimaat brengt niet gewenste duidelijkheid

  3 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 26. Meerjarenprogramma Groen Gas moet 2 bcm opleveren in 2030

  2 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 27. Europese commissie bemoeilijkt realisatie waterstofdoelstelling

  24 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 28. REPowerEU: een ambitieuze strategie om te stoppen met import van Russische fossiele grondstoffen

  23 mei 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 29. VEMW Wind Consortium, Brookfield en SSE Renewables bundelen krachten in Windpark Hollandse Kust West

  19 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat
 30. Duurzaamheidsinitiatieven geven textielsector nieuwe impuls

  18 mei 2022
  Klimaat
 31. HyNetherlands ontwikkelt duurzame waterstof waardeketen

  10 mei 2022
  Klimaat
 32. Inspiratietours voorzien in expertisedeling CO2-reductie

  26 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 33. Groene waterstof en duurzame collectieve warmtesystemen krijgen impuls

  15 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 34. Procesbeheersing is sleutel bij energiebesparing

  13 april 2022
  Klimaat
 35. Minister EZK schetst de wortels en stokken voor verduurzaming van de industrie

  6 april 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 36. Subsidiebudget SDE++ fors verhoogd naar 13 mrd euro

  23 maart 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 37. Uitstoot broeikasgassen met 7 procent gedaald t.o.v. 2019

  17 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 38. Mededingingswet biedt ruimte voor gezamenlijke inkoop windenergie

  1 maart 2022
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 39. Omzet industrie stijgt 14 procent over 2021

  21 februari 2022
  Klimaat
 40. Bedrijven zetten in op forse reductie carbon footprint van plastics

  15 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 41. Klimaatambitie vereist concrete stappen van minister Jetten

  14 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 42. Dubbel betalen voor koolstof in combinatie met historisch hoge energieprijzen fnuikend voor concurrentiepositie bedrijven

  8 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 43. Netbeheerders en producenten presenteren plan ‘Snel het net op’

  1 februari 2022
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 44. Ketenbenadering levert veel meer op dan focus op louter schoorsteenemissies

  19 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 45. Grootgebruikers ‘Groningen’ gas doen alles aan realisatie ombouw

  13 januari 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 46. Nieuwe Warmtewet nog verder vertraagd

  12 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 47. Europese Commissie publiceert voorstel duurzame gas- en waterstofmarkt

  20 december 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 48. Nieuw kabinet scherpt klimaatdoelen aan voor vergroening industrie

  17 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 49. Nieuw kabinet zet hard in op vergroening industrie

  16 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 50. Warmtepomp begint zijn plek te vinden in de procesindustrie

  15 december 2021
  Klimaat
 51. Energie-efficiëntie industrie kán snellere bijdrage aan klimaatdoel leveren

  9 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 52. Industrie toont grote belangstelling voor SDE++ om verduurzaming te gaan realiseren

  7 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 53. Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

  30 november 2021
  Klimaat Netwerken
 54. Elektrische boiler in industrie biedt operationele flexibiliteit en netwerkstabiliteit

  24 november 2021
  Klimaat
 55. Hergebruik aardgasleidingen voor waterstoftransport biedt perspectieven

  19 november 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 56. Nederland kleurt rood door gebrek transportcapaciteit elektriciteitsnetten

  12 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 57. Bouw stikstoffabriek in Zuidbroek vertraagd

  10 november 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 58. North Sea Port toont ambities hernieuwbare energie

  4 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 59. Gasunie en TenneT lanceren CO2-monitor

  3 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 60. Uitvoering Nederlands klimaatbeleid komt op stoom mede dankzij de industrie

  28 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 61. Garanties van oorsprong groen gas opgenomen in EU-ETS

  15 oktober 2021
  Gassen Klimaat
 62. Belang consument gaat vóór het belang van de overheid in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 63. Groot elektrificatie potentieel industrie vraagt om stappen van overheid en netbeheerders

  14 oktober 2021
  Klimaat
 64. Inzet hernieuwbare energie uit biomassa stijgt met 10 procent

  30 september 2021
  Klimaat
 65. Besparingspotentieel drinkwatergebruik grootgebruikers beperkt

  27 september 2021
  Klimaat
 66. Proef ondergrondse waterstof opslag geslaagd

  17 september 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 67. Uitstoot broeikasgassen gestegen met aantrekken economie

  16 september 2021
  Klimaat
 68. Bijdrage Nobian aan demand side response t.b.v. stabiliteit stroomnet

  9 september 2021
  Elektriciteit Klimaat
 69. Uniper en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen 100 MW elektrolysefabriek

  7 september 2021
  Gassen Klimaat
 70. Platform Verduurzaming Industrie bundelt steeds meer kennis en expertise

  31 augustus 2021
  Klimaat
 71. Aanpassing subsidieregeling gericht op reductie CO2-emissies industrie

  23 augustus 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 72. Gevaarlijke klimaatverandering noopt tot urgente uitvoering maatregelen

  10 augustus 2021
  Klimaat
 73. Onderzoek brengt potentieel Demand Side Response in beeld

  15 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat
 74. Concretisering Europees klimaatbeleid kan bijdrage geven aan gelijk speelveld

  14 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 75. Samenwerking, draagvlak en commitment dé bronnen voor realisatie energietransitie

  9 juli 2021
  Klimaat
 76. Onzekerheden en onduidelijkheden over uitwerking CBAM-regulering

  2 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 77. Voldoende potentieel om klimaatdoelen industrie te realiseren

  1 juli 2021
  Klimaat
 78. Wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsproductie aangenomen

  23 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 79. Grote potentie voor CCS in Nederland

  21 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 80. Voldoende potentieel om vraag naar klimaatneutrale waterstof in Europa in 2050 te dekken

  17 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 81. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven met 11,5 procent gedaald

  16 juni 2021
  Klimaat
 82. VEMW bezorgd over regievoering en besluitvorming energietransitie

  14 juni 2021
  Klimaat Netwerken
 83. EZK stelt 4,6 mrd euro SDE++ subsidie beschikbaar

  9 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 84. Ontwikkeling Routekaart 2040 voor Wind op Zee stap voor elektrificatie industrie

  7 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 85. Grootschalige energieopslag cruciaal voor energietransitie

  4 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 86. Waterstofbeurs ‘HyXchange’ stap dichterbij gekomen

  2 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 87. Aandeel hernieuwbaar in energieverbruik in 2020 ruim 11 procent

  1 juni 2021
  Klimaat
 88. Grote klimaatdoelen 2030 ambitieus én haalbaar

  31 mei 2021
  Klimaat
 89. Rechter: VN Klimaatakkoord Parijs verplicht bedrijven rechtstreeks emissies snel te reduceren

  27 mei 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 90. Pilot tijdsgebonden certificering groene stroom

  25 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 91. Nieuwe buisleidingen bieden kansen voor verduurzaming, veiligheid en koppeling

  20 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 92. IEA legt met energie routekaart 2050 vinger op gevoelige plek

  18 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 93. Ondersteuning CCS-project cruciaal voor Nederland

  10 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 94. Uitstoot ETS bedrijven daalt in 1 jaar met 11,5%

  7 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 95. Elektrolyse sleuteltechnologie voor de energietransitie

  30 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 96. Voorlopig Europees akkoord over 55 procent CO2-reductie in 2030

  22 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 97. EsCo's kunnen belangrijke partner zijn om CO2 te reduceren

  15 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 98. Transitie naar duurzaam wordt zichtbaar in elektriciteitsmix

  12 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 99. Totale energiegebruik Nederland voor eerst in 30 jaar onder 3.000 PJ

  7 april 2021
  Klimaat Markt
 100. Industriële warmtepomp begonnen aan voorzichtige opmars

  2 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 101. Industriële waterstofinitiatieven moeten CO2-emissies fors reduceren

  1 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 102. Industrie vliegwiel voor verduurzaming samenleving

  26 maart 2021
  Klimaat Markt
 103. Nederlandse industrie moet stappen maken om bij Europese top te horen

  25 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 104. Klimaatuitdagingen leiden tot nieuwe samenwerkingen en businessmodellen

  24 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 105. Infrastructuur essentiële sleutel in realisatie transitie

  22 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 106. Groen gasproductie heeft boost nodig

  16 maart 2021
  Gassen Klimaat
 107. Stikstofwet nu ook door de Senaat geaccordeerd

  10 maart 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 108. VEMW verkiezingsdebat maakt transitie keuzes duidelijk

  3 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 109. SDE++ in 2021 verbreed met nieuwe categorieën

  25 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 110. Energiewet moet marktwerking faciliteren

  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 111. Fieldlab Industrial Electrification van start gegaan

  12 februari 2021
  Klimaat
 112. Klimaatbeleid moet uitstoot CO2 als leidend uitgangspunt nemen

  10 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 113. Groningen moet koploper duurzame energie met sterke regionale economie worden

  5 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 114. Klimaat inspanning moet omhoog, maar manier waarop is afhankelijk van uitwerking Europese wetgeving

  1 februari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 115. Aanvragen eerste openstellingsronde SDE++ gepubliceerd

  15 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 116. Marktconsultatie subsidieregeling waterstofproductie via elektrolyse

  14 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 117. Energiewet 1.0 moet energietransitie gaan faciliteren

  7 januari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 118. Productie duurzame energie stijgt met kwart in één jaar

  23 december 2020
  Klimaat
 119. PBL: houtige biomassa nodig als overbruggingstechnologie warmtevoorziening

  21 december 2020
  Klimaat
 120. Belangrijke rol waterstof in verduurzaming industrie

  16 december 2020
  Gassen Klimaat Markt
 121. Gevolgen aanscherping klimaatdoelen 2030 door Europese Raad nog allerminst duidelijk

  14 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 122. Energiebesparingsplicht wordt verbreed naar CO2-reductiemaatregelen

  11 december 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 123. Meer actie op stikstofdossier biedt kansen voor klimaat

  10 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 124. Minister Wiebes presenteert blauwdruk wind op zee en systeemintegratie

  8 december 2020
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 125. Verduurzaming industriële warmtevraag belangrijk onderdeel industrietransitie

  2 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 126. Rol Tweede Kamer in versnelde realisatie infrastructuur voor energietransitie

  25 november 2020
  Klimaat Netwerken, Wet- en regelgeving
 127. Uitdaging om CO2-reductie instrumenten beter op praktijk aan te laten sluiten

  11 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 128. Groei in investeringen in hernieuwbare energie, besparing en netwerken zet door

  4 november 2020
  Klimaat
 129. PBL: 2030 klimaatdoelen nog niet in zicht

  2 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 130. Verduurzaming industriële clusters vraagt om essentiële randvoorwaarden en nieuw beleid

  23 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 131. Kabinetsreactie TIKI-advies roept vragen op:

  19 oktober 2020
  Klimaat Netwerken
 132. Zó werkt energie in Nederland’ van start

  15 oktober 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 133. Groei ICT-sector stimulans voor groei groene stroom

  13 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 134. Nieuw platform Verduurzaming Industrie online

  12 oktober 2020
  Klimaat
 135. Ørsted en Yara willen 100 MW waterstof elektrolyser bouwen in Zeeland

  6 oktober 2020
  Klimaat Markt
 136. Beurs moet waterstofmarkt aanjagen

  1 oktober 2020
  Klimaat Markt
 137. Voorlopige fiscale maatregelen ODE gepubliceerd

  21 september 2020
  Klimaat Belastingen
 138. VEMW: aanscherping CO2-reductiedoelen vragen om flankerend beleid

  16 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 139. CO2 uitstoot met ruim 20 procent gedaald in tweede kwartaal

  15 september 2020
  Klimaat
 140. Kabinet gaat met Nationaal Groeifonds toekomstig groeivermogen versterken

  8 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 141. Samenwerking in plaats van klassenstrijd sleutel tot duurzame samenleving

  28 augustus 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 142. Aandeel hernieuwbare warmte gestegen naar 7 procent

  27 augustus 2020
  Klimaat
 143. Nederlandse industrie emitteert CO2 op niveau van beste 10 procent van Europa

  25 augustus 2020
  Klimaat
 144. Openstelling Europees Innovatiefonds voor baanbrekende koolstofreductie projecten

  15 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 145. Inzet biomassa nodig om Nederland te verduurzamen

  9 juli 2020
  Klimaat
 146. Persbericht: Innovatie kan zorgen voor forse CO2 reductie

  7 juli 2020
  Klimaat
 147. Industrie kan 3 Mton CO2 in 5 jaar reduceren door innovatieve energiebesparing

  7 juli 2020
  Klimaat
 148. Onzekerheden rond uitvoering SDE++ moeten snel weggenomen worden

  6 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 149. Nuance in debat en consistentie in biomassabeleid nodig

  3 juli 2020
  Klimaat
 150. VEMW, NWEA, Energie-Nederland en TKI Energie presenteren gezamenlijke actieagenda Wind Meets Energy

  1 juli 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 151. Persbericht: Wind Meets Industry legt het missende puzzelstukje

  1 juli 2020
  Klimaat
 152. Doelstelling Wind op Land in 2020 mogelijk voor 75 procent gehaald

  30 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 153. CO2-uitstoot in Nederland 8,7 procent lager in Q1-2019

  26 juni 2020
  Klimaat
 154. Update stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

  25 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 155. EC wil integratie waterstof in pan-Europese energievoorziening

  24 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 156. Nieuwe spelregels beogen collectieve warmtevoorziening te bevorderen

  23 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 157. Regionale Energie Strategieën bieden kansen voor doelmatige realisatie Klimaatakkoord

  17 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 158. EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet landelijk gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur

  16 juni 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken
 159. Duitsland lanceert ambitieus waterstofprogramma

  11 juni 2020
  Klimaat
 160. Europese Commissie stelt Innovation Fund zomer 2020 open

  29 mei 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 161. Kabinet: lastenverzwaring CO2-heffing verschuiven naar 2e helft Klimaatakkoord periode

  27 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 162. Verduurzaming basisindustrie biedt kansen voor Nederland

  18 mei 2020
  Klimaat Markt
 163. TIKI advies voor realisatie klimaatbestendige energie-infrastructuur

  13 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 164. Energiebalans verschuift van kolen naar aardgas

  12 mei 2020
  Klimaat Markt
 165. Consultatie over eisen en vrijstellingen energie-audit

  11 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 166. VEMW: inrichting waterstof markt biedt kansen voor industrie

  7 mei 2020
  Gassen Klimaat Markt
 167. VEMW: stel industrie in staat noodzakelijke CO2-reductie investeringen te doen

  23 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 168. Kabinet beoordeelt de Europese industriestrategie

  22 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 169. Aanpassingen in regeling indirecte kostencompensatie ETS

  20 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 170. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven verder gedaald

  17 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 171. Klimaatneutrale energiescenario’s moeten inzicht geven in netinvesteringsbehoeften tot 2050

  16 april 2020
  Klimaat Netwerken
 172. Na Omgevingswet nu ook RESsen en CO2-heffing uitgesteld

  10 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 173. Kabinet presenteert ambitieuze waterstofvisie voor Nederland

  31 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 174. Prijs emissierechten ruim 30 procent gedaald in week tijd

  23 maart 2020
  Klimaat Prijzen en tarieven
 175. EC stelt €1 mrd beschikbaar voor grensoverschrijdende energie infrastructuur

  19 maart 2020
  Klimaat Netwerken
 176. Afry onderzoek: onzekere toekomst subsidievrije windparken

  6 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat
 177. Europese Klimaatwet gepubliceerd

  5 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 178. Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

  4 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 179. NEa keert 40,5 mln emissierechten uit aan Nederlandse bedrijven

  3 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 180. Gasunie, Groningen Seaports en Shell lanceren ambitieus waterstof ketenproject

  28 februari 2020
  Klimaat Markt
 181. Kabinet kondigt eerste ronde verbrede SDE++ aan

  18 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 182. Innovatie maakt schaalvergroting wind op zee mogelijk

  14 februari 2020
  Elektriciteit Klimaat
 183. Nederlandse CCUS-projecten in aanmerking voor Europese subsidie

  13 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 184. Samenwerking in de energie- en stoffenketen versnelt en versterkt transitie

  11 februari 2020
  Klimaat
 185. Athos-project in trek bij potentiële samenwerkingspartners

  6 februari 2020
  Gassen Klimaat
 186. Groene waterstof krijgt belangrijke boost in Nederland

  22 januari 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 187. Europese financiering voor eerlijke transitie

  17 januari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 188. RVO stelt DEI+ subsidieregeling 2020 per 15 januari open

  9 januari 2020
  Klimaat Markt
 189. Beheersen legionella-risico’s in waterzuiveringsinstallaties vereist opbouw van kennis

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 190. Ruim 44.000 bedrijven voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 191. Minister Wiebes wil energie-efficiëntie maatregelen na 2020 doorzetten

  12 december 2019
  Klimaat
 192. Europese Commissie presenteert ambitieuze maatregelen in Green Deal

  11 december 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 193. Grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij uitvoering klimaatmaatregelen

  2 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 194. Doelstellingen convenanten liggen op koers

  28 november 2019
  Klimaat
 195. Europese Green Deal moet samenhangen industrie, onderzoek en financiering

  26 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 196. Europese broeikasgasuitstoot met 2% gedaald vorig jaar

  21 november 2019
  Klimaat
 197. Overheid gaat risicovolle activiteiten ondernemingen faciliteren

  20 november 2019
  Klimaat Markt
 198. Ontnuchterende klimaatboodschap IEA World Energy Outlook

  15 november 2019
  Klimaat Markt
 199. Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

  14 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 200. Minister overweegt verplichting gegevensverstrekking energiebesparing

  12 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 201. Samenwerken aan transitie levert nieuwe waardeketens op

  8 november 2019
  Klimaat Markt
 202. Lef, doorzetten, samenwerken en vertrouwen zetten visie om in daadwerkelijke CO2-reductie

  5 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 203. KEV 2019: klimaatdoelstellingen 2020 waarschijnlijk niet gehaald

  4 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 204. RVO stelt najaarsronde SDE+ subsidie open

  30 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 205. IMO resolutie slecht barrière voor grensoverschrijdende CCS

  15 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 206. Minister stelt Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie in

  14 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 207. Partijen bundelen data voor energietransitie

  11 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 208. Potentieel voor CO2-infrastructuur (CCUS) Noordzeekanaalgebied

  3 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 209. Forse achterstand informatieplicht energiebesparing

  24 september 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 210. Toename belastingdruk bedrijfsleven door verhoging en verschuiving tarieven

  18 september 2019
  Klimaat Belastingen
 211. Nieuwe Europese Commissie wil meer klimaatambitie van alle sectoren

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 212. Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

  10 september 2019
  Klimaat
 213. Veel vragen bij invoering Full Disclosure elektriciteit

  9 september 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 214. Kabinet consulteert Klimaatplan en INEK-rapportage

  3 september 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 215. SDE++ moet niet aan haar doel voorbijschieten

  2 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 216. Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld.

  1 augustus 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 217. Markconsultatie nieuwe subsidieregeling SDE++ voor CO₂-reductie geopend

  29 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 218. Bijna 100 procent biomassa voor energie uit reststromen

  15 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 219. Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

  11 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 220. Uitstoot binnen EU ETS gedaald met 3,9% in 2018

  5 juli 2019
  Klimaat
 221. Wijzigingsregeling Full Disclosure gepubliceerd

  3 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 222. Klimaatakkoord wordt politiek akkoord

  1 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 223. Bedrijven investeren bijna 4,4 mrd euro in groene technieken

  28 juni 2019
  Klimaat Belastingen
 224. Transitie vraagt coherent industrie- en energiebeleid

  25 juni 2019
  Klimaat Markt
 225. Opbrengst emissiehandel 2018 meer dan half miljard euro

  20 juni 2019
  Klimaat
 226. Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

  19 juni 2019
  Klimaat
 227. Aandeel hernieuwbaar in dekking warmtebehoefte stijgt naar 6 procent

  17 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 228. Informatieplicht Energiebesparing: deadline 1 juli 2019!

  29 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 229. Duidelijkheid verantwoordelijkheid energiebesparing utiliteitsbouw

  22 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 230. Aanscherping voorschriften emissies grote stookinstallaties

  20 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 231. CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

  14 mei 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 232. Marktconsultatie emissiereductie subsidie SDE++ 2020

  10 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 233. Emissie-intensiteit in 3 jaar met 10 procent afgenomen

  9 mei 2019
  Klimaat
 234. Verbreding SDE+ regeling belangrijk instrument klimaatpakket

  2 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 235. Vraagtekens bij doorrekening plannen voor generieke CO2-heffing

  25 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 236. Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

  18 april 2019
  Klimaat Markt
 237. Staat van de EU Energie Unie gepubliceerd

  10 april 2019
  Klimaat
 238. Overheid wil informatievoorziening energietransitie verbeteren

  8 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 239. Transitie vereist systeemintegratie en samenwerkingsverbanden

  5 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 240. SDE++ geeft industrie investeringsmogelijkheden CO₂- arme technologie

  3 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 241. RVO publiceert reeks subsidies Topsector Energie

  27 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 242. Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  21 maart 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 243. Verstandige CO2-beprijzing kán doelmatig zijn afhankelijk van uitvoering

  15 maart 2019
  Klimaat Markt
 244. PBL: voorgestelde maatregelen goede basis voor Klimaatakkoord!

  13 maart 2019
  Klimaat
 245. Werknemers industrie roeren zich in klimaatdebat

  7 maart 2019
  Klimaat Markt
 246. Europese Commissie presenteert Innovatiefonds

  6 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 247. Europese Commissie publiceert nationale klimaatplannen

  4 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 248. RVO opent SDE+ voorjaarsronde 2019

  28 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 249. RVO opent regelingen innovatie gericht op CO2-uitstootreductie

  26 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 250. Porthos zet volgende stap in CCS-project Rotterdam

  20 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 251. Bonus-malus regeling industriële CO2-reductie beproefd middel

  18 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 252. VEMW informeert leden over ontwerp Klimaatakkoord

  11 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 253. Belang WKK moet plaats krijgen in uitwerking Klimaatakkoord

  6 februari 2019
  Klimaat
 254. RVO opent DEI+ innovatiesubsidie CO2-reductie

  5 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 255. Inlossen waterstofbelofte vereist kostprijsverlaging en beschikbaarheid

  25 januari 2019
  Gassen Klimaat
 256. Veel veranderingen in toewijzing gratis emissierechten

  24 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 257. Ontwikkeling groene waterstof bereikt volgend niveau

  17 januari 2019
  Elektriciteit Klimaat
 258. Klimaatakkoord moet verleiden tot investeringen in Nederland

  15 januari 2019
  Klimaat

Aankomende activiteiten

 1. Webinar Warmte integratie en koolstofbeprijzing (EU-ETS) 

  Klimaat
 2. Workshop: “Reboot your Roadmap”: wat wordt de volgende stap voor jouw bedrijf?

  Klimaat

Hoofdinhoud klimaat

Internationaal Klimaatbeleid

De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs (VN Klimaatconferentie 2015) zijn afgesproken. Daaruit voortvloeiend heeft de Europese Commissie beleidskaders neergezet met een zogenaamde Green Deal, en een Fit-for-55 pakket waarmee 12 bestaande Europese reguleringen zijn/worden aangepast en 3 nieuwe opgetuigd. VEMW is actief betrokken lid van de Europese koepelorganisatie IFIEC Europe (International Federation of Industial Energy Consumers).

Nederlands Klimaatbeleid

De nationale invulling van het Europese beleidskader heeft zijn beslag gekregen in een Klimaatwet, een Klimaatakkoord, een CO2-heffing voor de ca. 300 bedrijven die in het EU-ETS zitten en een Energiebesparingswet voor EU-ETS bedrijven. VEMW heeft in 2016 een visiedocument opgesteld getiteld ‘Samen op weg naar minder’ (lees: minder uitstoot) en was als deelnemer van de sectortafels Industrie en Elektriciteit nauw betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord (2019). Sindsdien levert VEMW concrete bijdragen aan de implementatie van de maatregelen uit dit akkoord. VEMW is onder andere bij de uitwerking van afspraken in de sectoren Industrie en Elektriciteit, de cross-sectorale tafels voor waterstof (H2), power-to-heat (P2H), de Taskforce Infrastructuur Klimaatkoord Industrie (TIKI) en de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) betrokken. Daarnaast werken we met partijen zoals RVO, NVDE, FeDEC, FME, brancheorganisaties en anderen samen in nieuwe initiatieven zoals Project 6-25, Programma Verduurzaming Industrie (PVI), Inspiratietours, ISPT Warmteplatform en Industrial Heat and Power (IHP).

Nederland heeft haar ambities naast het Klimaatakkoord verankerd in de door de Tweede Kamer geïnitieerde Klimaatwet. Deze wet verplicht de regering een klimaatplan op te stellen. Het klimaatplan moet de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid bevatten en een aantal belangrijke overwegingen, zoals wetenschappelijke inzichten en economische gevolgen van het beleid.

De energiebesparingsplicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot te reduceren. Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas worden verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Duurzaamheid

Bedrijven zetten in op energiebesparing, nuttig (rest)warmtegebruik, de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, waterstof, groen gas, biomassa) en - waar nodig - de afvang en opslag (CCS) of hergebruik (CCU) van koolstof(dioxide). Het is voor VEMW van belang dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan om op een bedrijfseconomische manier duurzaam te kunnen produceren. Met een tijdige beschikbaarheid van infrastructuur voor elektriciteit, gassen, koolstof en warmte; proces- en keteninnovaties, energiebesparing, kennisdisseminatie en marktontwikkeling (waterstof). Met een functionele balans tussen de prikkels van beprijzing (ETS, belastingen en heffingen) enerzijds en stimulering (subsidies, e.d.) anderzijds. En last but not least de rechtsbescherming van de zakelijke energiegebruikers.