Terug

Over Studio Energie in 2024, Vriend van de Show worden en...het boek

30 maart 2022Thessa de Ridder
Logo Studio Energie klein.jpg

Podcast Studio Energie van Remco de Boer

Sinds enkele jaren maakt Remco de Boer, onderzoeker en publicist op het gebied van de energietransitie, de podcast Studio Energie. VEMW is sponsor van deze in brede kring gewaardeerde en gerespecteerde podcast. Zo willen we bijdragen aan goede en evenwichtige berichtgeving over de energie- en klimaattransitie en onze naamsbekendheid vergroten.

De podcast Studio Energie heeft veel luisteraars in de energiewereld, politiek en ambtenarij en onder belanghebbende ondernemers. Remco de Boer gaat in zijn uitzendingen in gesprek met de hoofdrolspelers in het Nederlandse energie- en klimaatdebat. Variërend van de ceo van Shell tot actievoerders van Extinction Rebellion en van de kabinetschef van eurocommissaris Timmermans tot de baas van het Internationale Energieagentschap. Ook wetenschappers, belangenbehartigers en ondernemers krijgen de mogelijkheid om via zijn podcast hun opvattingen onder een groot en relevant publiek onder de aandacht te brengen. Vertegenwoordigers van VEMW en VEMW-lidbedrijven hebben meer dan eens van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.

Netwerk verbreden

Remco de Boer maakt de podcasts, een kleine veertig per jaar, in eigen beheer. Toen wij de vraag kregen of wij sponsor willen zijn van Studio Energie en onze naam aan het platform willen verbinden, hebben we geen moment geaarzeld.