Terug naar nieuws

Drinkwaterbedrijf Vitens gaat aantal winlocaties meer dan halveren

Drinkwater Oppervlaktewater Levering29 november 2023Roy Tummers

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland gaat versneld de infrastructuur van waterwinning en productie aanpassen. Dit is volgens het bedrijf nodig om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Het aantal winlocaties wordt teruggebracht van ruim 100 naar 30 tot 40. Er zijn ook plannen om oppervlaktewater aan te wenden als bron voor de drinkwaterproductie. Verder komt er een ringleidingstructuur zodat het water makkelijker omgeleid kan worden in geval van calamiteiten.

Vitens Streefstructuur

Onder de noemer Vitens Streefstructuur gaat Vitens werken aan het centraliseren van grotere productielocaties en een verbetering van de transportinfrastructuur. Het bedrijf heeft besloten de uitvoering te versnellen omdat het vreest niet meer aan de wettelijke leveringsplicht te kunnen voldoen door de almaar grotere problemen met de drinkwaterwinning. Vitens wil stoppen met de winning van grondwater op de hoge zandgronden in het oosten vanwege de nadelige effecten aldaar.  Volgens directievoorzitter Jelle Hannema zijn de voorraden in andere delen van het distributiegebied robuust zodat je daar kunt winnen zonder omgevingseffecten zoals verdroging

Oppervlaktewater

Vitens onderzoekt ook de mogelijkheid om oppervlaktewater en oeverfiltraat als bron te gaan gebruiken voor de productie, eventueel in mengvorm met grondwater. Nu nog is Vitens een bedrijf dat alleen grondwater gebruikt voor de drinkwaterproductie. Het bedrijf werkt aan een proefinstallatie langs de IJssel die 5 miljoen m³ water per jaar kan produceren. Dat moet uiteindelijk worden opgeschaald 10 tot 20 miljoen. Het concept moet ook op andere locaties kunnen worden toegepast.

Ringstructuur

Met het ontwikkelen van nieuwe winlocaties gaat het drinkwaterbedrijf ook het huidige leidingennet (48.000 km) aanpassen. Omdat het aantal winlocaties afneemt, kan het net fijnmaziger worden. Er komt een zogeheten ringstructuur door het hele distributiegebied, zodat drinkwater makkelijker omgeleid kan worden in geval van calamiteiten. Bij de uitwerking van deze nieuwe leidingnetstructuur is Vitens ook in gesprek met omliggende drinkwaterbedrijven om te kijken of er gebiedsoverschrijdende aansluitingen mogelijk zijn.

Investeringen opschroeven

De realisatie van de streefstructuur gaat gepaard met flinke investeringen. Daarnaast moet het bestaande leidingennet en de productiebedrijven onderhouden worden. Het bedrijf wil de jaarlijkse investeringen opschroeven van 283 miljoen euro in 2024 naar 650 miljoen euro in 2033. Uiteindelijk zullen de operationele kosten volgens Vitens sterk afnemen vanwege het kleinere aantal wingebieden, grote productielocaties en de beoogde standaardisering. Vitens pleit voor aanpassing van de wettelijke regeling op het gebied van winstregulering. Deze zou volgens Vitens de investeringsruimte van de drinkwaterbedrijven teveel beperken. De klanten zullen volgens Jelle Hannema moeten gaan meebetalen aan de investeringsopgave, aldus Jelle Hannema. Hoe die tariefsverhoging op de langere termijn uitpakt is nog niet duidelijk.

Bron: H2O