Terug naar nieuws

Na Gasunie gaat ook Rendo oude gasleidingen hergebruiken

Gassen Netwerken, Emissie14 september 2023Jacques van de Worp

RENDO heeft een akkoord bereikt over de overname van NAM-gaspijpleidingen om in de toekomstige groei van groen gas in de regio Meppel-Hoogeveen te voorzien. Hiermee komt extra capaciteit vrij voor lokale invoeders van groen gas op het regionale gastransportnet. Rendo volgt hiermee het voorbeeld van Gasunie, dat oude transportleidingen geschikt maakt voor waterstoftransport.

Extra capaciteit

In samenwerking met de NAM is RENDO tot een akkoord gekomen over de overname van vier oude NAM leidingen met een totale lengte van 36 km. Hierdoor worden oude gasleidingen nieuw leven ingeblazen, met als doel in Drenthe en Overijssel de groei van groen gas, geproduceerd door met name vergisting van biomassa, te faciliteren. Dit sluit aan bij de ambitie van de regionale netbeheerder en de gemeente De Wolden om in 2030 nog slechts hernieuwbaar gas te transporteren.

Booster

De overname van deze leiding sluit ook aan bij een eerder besluit van RENDO om groen gas in te voeden ('boosteren') op de de transmissieleiding Emmen – Ommen, die deel uitmaakt van het landelijke netwerk van GTS. Dit om de verwachte groei in de productie van groen gas ook in dit gebied te faciliteren. Door de combinatie van deze besluiten, wil RENDO tijdig voorzien in de benodigde transportcapaciteit om eventueel toekomstige overproductie af te zetten op het landelijke gasnetwerk.

Opgave

Het landelijke Klimaatakkoord heeft als doel gesteld dat er in 2030 zo'n 2 mrd m3 groen gas in Nederland wordt geproduceerd. Groen gas wordt vaak decentraal op het regionale net ingevoed omdat het door locale vergistingsinstallaties wordt geproduceerd. Om dit te faciliteren moet er meer capaciteit worden vrijgemaakt. Het hergebruiken van leidingen is hierbij een efficiënte manier om oude leidingen een nieuwe duurzame toepassing te geven. Deze uitbreiding vergroot de capaciteit op het net, waardoor meer invoedingsmogelijkheden ontstaan voor boeren en coöperaties in het werkgebied van RENDO. De grote sprong in groen gas productie moet komen van vergassing, en die vindt meestal plaats in grotere installaties en ook drukken. 

Bron: Rendo