Terug naar nieuws

Kamer geeft groen licht voor behandeling wateronderwerpen

Belastingen14 september 2023Roy Tummers

De Tweede Kamer heeft geen wateronderwerpen controversieel verklaard. Daarmee geeft de kamer groen licht voor een verdere behandeling van deze onderwerpen. Dit geldt ook voor het wetsvoorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. De Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstructuur heeft dat gisteren niet controversieel verklaard. Na de val van het kabinet in juli is voor alle beleidsterreinen de procedure voor het controversieel verklaren van onderwerpen in werking gezet. De commissies van de Tweede Kamer stelden hiervoor vorige week de lijst samen. Het bleek om weinig onderwerpen te gaan en op waterterrein dus niet één.

Wateronderwerpen

Met de wateronderwerpen kan nu verder worden gegaan zonder dat op een nieuw kabinet hoeft te worden gewacht. Dit geldt onder meer voor de dossiers rondom de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het mestbeleid. Verschillende partijen, zoals Vewin en de Unie van Waterschappen, hebben laten weten blij de zijn met deze uitkomst. Ook VEMW is verheugd dat deze onderwerpen geen vertraging oplopen. Zo vindt VEMW het van groot belang dat drinkwaterbronnen worden veiliggesteld voor huishoudelijke én zakelijke gebruikers. Daarvoor is een actieprogramma nodig waarmee dit kan worden geborgd. Voort is van belang dat er met het oog op de doelen van de KRW invulling wordt gegeven aan het impulsprogramma voor de KRW. Daarmee wordt de kans kleiner dat projecten vertraging oplopen of nieuwe activiteiten niet meer mogelijk zijn.

Aanpassing belastingstelsel waterschappen

Ook de behandeling van het wetsvoorstel inzake de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen kan worden voortgezet. De Unie van Waterschappen had hierop eerder ook aangedrongen. De Unie stelt dat de urgente knelpunten in het belastingstelsel van de waterschappen op zo kort mogelijke termijn moeten worden opgelost. Op 10 oktober kunnen Kamerleden hun punten voor het wetsvoorstel inbrengen. Ook VEMW is blij dat het wetsvoorstel op korte termijn kan worden behandeld. Het voorstel schept namelijk goede voorwaarden voor het maken van maatwerkafspraken tussen bedrijven en waterschappen en dat is goed voor alle betrokken partijen.

Bron: H2O Actueel en VEMW