Terug naar nieuws

Kamer komt pas in september met lijst controversiële onderwerpen

Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving11 juli 2023Jacques van de Worp

Het is nog onduidelijk welke energie- en klimaatdossiers door de Tweede Kamer controversieel verklaard worden nu het kabinet Rutte4 is gevallen. Uit het kamerdebat van maandag volgt wel dat die duidelijkheid niet eerder zal komen dan de eerste helft september. Gisteren deed VEMW een beroep op de Kamer om besluitvorming over klimaat en energie niet te vertragen.

Controversiële onderwerpen

Wanneer een kabinet valt kan het in principe geen politieke besluiten nemen die van belang zijn en handelt het in wezen de lopende zaken af, in afwachting van verkiezingen en kabinetsformatie. Nieuwe wetsvoorstellen en onderliggende ministeriële regelingen en algemene maatregelen van bestuur worden daardoor normaal gesproken doorgeschoven. Welke dossiers controversieel verklaard worden, wordt bepaald door stemming in de Tweede Kamer. Die stemming zal dus naar verwachting na het zomerreces - dat 4 september afloopt - plaatsvinden, en zal ook zijn doorwerking hebben in de begroting die op Prinsjesdag (3e dinsdag september) wordt gepresenteerd.

Europees beleid

Het Europese reguleringsbeleid m.b.t. klimaat, energie, mededinging, staatsteun en belasting bepaalt in toenemende mate het nationale beleid als het gaat om klimaat en energie. Met vastliggende implementatietermijnen na vaststelling, waar de lidstaten zich aan moeten houden. Die implementatie gaat daarmee gewoon door.  

Senaat

De val van het kabinet heeft geen directe invloed op het werk van de Eerste Kamer. Dat gaat in principe gewoon door t.a.v. de besluiten die de Tweede Kamer heeft genomen. Dat zou ook voor de instelling van een Klimaatfonds kunnen gelden.

Realisatie

VEMW riep het demissionaire kabinet gisteren op om zoveel mogelijk door te gaan met het maken van maatwerkafspraken met de 20 grootste industriële CO2-uitstoters, als ook met het ontwerp en de invoering van een passend subsidie-instrument voor groene waterstofprojecten, en de voorbereidingen voor twee kerncentrales. En het landelijk actieplan netcongestie (LAN) kan en moet voortvarend worden uitgevoerd, ook wanneer de Energiewet mogelijk controversieel verklaard wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om maatregelen gericht op CO2-vrije flexibiliteit. Ook de geopolitieke ontwikkelingen met gevolgen voor de gasvoorziening zullen de komende jaren precair blijven. Verwacht mag worden dat de maatregelen gericht op het maximaal vullen van de gasbergingen en het uitbreiden van LNG-capaciteit ook in demissionaire staat gewoon doorgaan.