Terug naar nieuws

Energiegebruik in 2022 met 10 procent gedaald; aardgasverbruik met 21 procent

Gevolgen energiecrisis voor aantal industrie sectoren dramatisch

Elektriciteit Gassen Markt, Prijzen en tarieven6 juli 2023Jacques van de Worp

Het energiegebruik in Nederland is in 2022 met 10 procent gedaald t.o.v. 2021. In totaal is 2732 PJ energie gebruikt; het laagste niveau sinds 1990. Het verbruik van aardgas daalde zelfs met 21 procent ten opzichte van 2021, m.n. door het afschakelen van aardgas-intensieve activiteiten in een aantal industriële sectoren. Daarnaast daalde ook het verbruik van olie als grondstof. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Energiemix

Het gemiddelde aandeel aardgas in de Nederlandse energiemix in de periode 1990 - 2023 was 45 procent. In 2022 was het aandeel met 36 procent het laagst. In 2010 werd de grootste hoeveelheid aardgas verbruikt: 1.683 PJ. Daarvan was in 2022 nog 59 procent over: 994 PJ. Het olieverbruik is in 2022 met 4 procent gedaald t.o.v. 2021. Olie heeft nu een aandeel van 39 procent in de energiemix. Hernieuwbaar, kolen en de overige energiedragers vormen samen het resterende kwart van de energiemix. Daarbij is het verbruik van kolen gelijk gebleven, terwijl het verbruik van hernieuwbare energie is gestegen. 

Sectoren

Het totale aardgasverbruik is in 2022 met 21 procent gedaald van 1 256 PJ naar 994 PJ. Gemiddeld was de daling van het aardgasverbruik in de landbouw (vnl. glastuinbouw) met 31 procent relatief het grootst van alle sectoren. Het aardgasverbruik in de nijverheid is in 2022 met 18 procent gedaald van 355 naar 292 PJ. Deze daling is vooral terug te voeren op de chemische industrie, waar het verbruik met 50 PJ gedaald is. In de chemie is bovenal de kunstmest getroffen met een terugregeling van de productie van meer dan 40 procent. Ook de staal- en metaalindustrie is sterk geraakt, waarbij productie deels is overgeheveld naar landen met lagere energiekosten. De aardgasinkoop vormt voor deze bedrijven een groot deel van de kosten, waardoor de hoge aardgasprijs van 2022 sterk gevoeld is. Sinds de start van het Oekraïne-conflict zijn de gasmarktprijzen fors gestegen. Waar we langjarig gewend waren aan een prijsniveau van 15-25 euro/MWh werd eind augustus 2022 een historisch hoog prijsniveau aangetikt van rond de 350 euro/MWh op de spotmarkt. 

In andere sectoren van de nijverheid, zoals de voedings- en genotmiddelen industrie, was de daling veel minder sterk. De daling van aardgasverbruik in de energiesector komt voor ruim de helft bij de elektriciteitsproducenten vandaan, die minder elektriciteit uit aardgas hebben gemaakt. In de energiesector is ook een sterke daling bij de olieraffinaderijen, die met een daling van 24 PJ hun aardgasverbruik halveerden, terwijl de totale hoeveelheid verwerkte olie ongeveer gelijk bleef. Door de hoge gasprijzen waren ze genoodzaakt om procesgassen en lpg mee in te zetten voor de productie van warmte en waterstof.

Bron: CBS