Terug naar nieuws

Rijksoverheid start website over kernenergie in Nederland

Elektriciteit Klimaat Markt, Emissie22 mei 2023Jacques van de Worp

Vanaf 15 mei j.l. is alle informatie van de Rijksoverheid over kernenergie in Nederland te vinden op www.overkernenergie.nl. Hierbij gaat het zowel om algemene uitleg over kernenergie als informatie over de huidige stand van zaken bij de voorgenomen bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale, én de voorbereidingen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. 

Uitleg

Op de website www.overkernenergie.nl wordt onder meer uitgelegd hoe kernenergie werkt. Bijvoorbeeld hoe kernreactoren gekoeld worden en wat de voor- en nadelen zijn van kernenergie. Ook de rol van kernenergie en nucleaire faciliteiten in Nederland, zoals de onderzoeksreactoren in Delft en Petten, worden toegelicht met - binnenkort - verschillende korte uitlegvideo’s.

Voortgang

De website geeft ook informatie over de voortgang van de verschillende kernenergie trajecten in ons land, zoals de voorgenomen bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale in Borssele (als dat veilig kan) en de voorbereidingen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Ook voor de actualisatie van het Nationaal Programma Radioactief Afval en de versterking van de kennisinfrastructuur wordt ruimte geboden. Daarbij worden ook recente onderzoeksrapporten en informatie van bijvoorbeeld toezichthouder ANVS en de gemeente Borsele gebundeld. De website wordt stapsgewijs verder aangevuld met meer informatie, nieuwe aankondigingen, uitlegvideo’s, updates over de voortgang en onderzoeken.