Terug naar nieuws

VEMW en VNO-NCW: hybride bijeenkomst IBO rapport 'Scherpe doelen, scherpe keuzes'.

Woensdag 12 april 2023: Uitnodiging voor deelname

7 april 2023Gertjan Lankhorst

Graag nodigen wij u uit voor een hybride bijeenkomst op woensdag 12 april van 9.30 – 11.00 uur over het IBO Klimaat onderdeel industrie.

Zoals bekend is onlangs het IBO rapport “Scherpe doelen, scherpe keuzes, IBO aanvullend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050” gepubliceerd. CE Delft en Kalavasta hebben voor het opstellen van het IBO Klimaat onderdeel industrie, een aantal aanbevelingen en adviezen gegeven en de maatregelen vooraf doorgerekend. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de keuzes en verdere inhoud van het IBO.

Frans Rooijers van CE Delft en John Kerkhoven van Kalavasta zullen een toelichting geven op het rekenwerk en de adviezen. Ook zullen zij vragen over het IBO onderdeel industrie beantwoorden. Daarvoor organiseren wij samen met VNO-NCW deze ‘kennissessie’ en rekenen op uw deelname. Als u fysiek wilt deelnemen, graag een reactie naar secretariaatfysiek@vnoncw-mkb.nl. De zaalcapaciteit is beperkt. Wilt u online deelnemen, dat kan via deze MS Teams link.

Als u bepaalde vragen heeft of bepaalde zaken aan de orde wilt hebben dan dit graag vooraf aan ons doorgeven dan zetten wij dat door naar CE en Kalavasta, zodat zij zich er op kunnen voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

VNO-NCW en VEMW