Terug naar nieuws

Meer geld overheid voor energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen van bedrijven in 2023

Klimaat Belastingen, Besparing, Subsidie6 januari 2023Jacques van de Worp

Ondernemers hebben in 2023 meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige technieken en innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De overheid stelt in 2023 hiervoor 249 mln euro beschikbaar via de Energie-investeringsaftrek (EIA; +100 mln t.o.v. 2022). Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA; +48 mln t.o.v. 2022) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is verhoogd naar 217 mln euro.

EIA

Al meer dan 25 jaar ondersteunt de overheid met de EIA-regeling energiezuinige investeringen, en geeft zo een impuls aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het toepassen van duurzame energie. Bedrijven die investeren in technieken die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt de fiscale winst en maakt de investering voor bedrijven daarmee aantrekkelijker. Energie-investeringen vanaf 2.500 euro komen al in aanmerking, met een maximum van 136 mln euro in 2023. Het verhoogde EIA-budget komt uit op 2,3 mrd euro.

De Energielijst word jaarlijks geactualiseerd met toevoegingen - en verwijdering - van technieken. Soms zijn eisen aan technieken aangescherpt. De Energielijst voor 2023 houdt rekening met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden van energie-investeringen. Sommige investeringen zijn verwijderd omdat de terugverdientijd hiervan flink korter is. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig. Voorbeelden: ledverlichting en energiezuinige koeling van serverruimten. Toevoegingen hebben onder meer betrekking op technieken voor elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie. 

MIA en Vamil

Ook de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bestaan al enige tijd. De basis van de regelingen is de Milieulijst. Het MIA\Vamil-budget komt op 217 mln euro voor 2023: 192 mln MIA (+48 mln euro t.o.v. 2022) en 25 mln euro Vamil (ongewijzigd). De extra MIA-steun houdt rekening met onder andere inflatie en hogere materiaalkosten. En er is ruimte om enkele technieken extra te stimuleren.

Op de aangepaste Milieulijst 2023 staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen, en zijn 18 bedrijfsmiddelen verwijderd of gewijzigd. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een gezonde leefomgeving en klimaatneutrale en circulaire economie. Daarbij wordt ingezet op het maximaal benutten en hergebruiken van grondstoffen en materialen, bijvoorbeeld door het vervangen van grondstoffen met een relatief hoge impact op het milieu door grondstoffen met een relatief lage impact. De mogelijkheden voor investeringen gericht op het verminderen van de uitstoot van stikstof en fijnstof zijn uitgebreid. Nieuw op de lijst zijn verplaatsbare accu’s en biogas aggregaten voor lokale stroomvoorziening. Het maximaal te melden investeringsbedrag voor een NOx-emissiereducerende techniek is verhoogd van 0,5 naar 2 mln euro. Gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot staan niet meer op de Milieulijst 2023, omdat meer wordt ingezet op aardgasvrij verwarmen.