Terug naar nieuws

Extra import van LNG legt grote druk op markt en gasprijzen

Gassen Markt, Prijzen en tarieven30 september 2022Jacques van de Worp

In september is de invoer van vloeibaar gas in Nederland gestegen tot 1,8 mrd m3 (3 mln m3/uur). Een importpiek, die zal toenemen na het volledig operationeel worden van de Eemshaven-terminal. Keerzijde: de extra importen in Europa leggen een grote druk op de markt en gasprijzen.  

Import

In de maand september is via de Gate LNG-terminal (Maasvlakte) en de nieuwe drijvende LNG-terminal in Eemshaven zo'n 1,8 mrd m3 (bcm) gas geïmporteerd in Nederland. Dat is een record. In het gasjaar 2020-2021 is meer dan 10 bcm geïmporteerd. De invoer van LNG steeg in het lopende gasjaar met 57 procent en zal dit najaar naar verwachting verder toenemen.

Markt

LNG compenseert in toenemende mate de fors gedaalde invoer van Russisch gas. De afgelopen maanden heeft de extra import het mogelijk gemaakt om de ondergrondse bergingen in onder meer Nederland en Duitsland te vullen tot niveau's van meer dan 85 procent. Keerzijde is dat door de druk op de gas- en LNG-markt de gasprijzen zo hoog zijn geworden dat steeds meer industriële bedrijven genoodzaakt zijn om een fuel switch te maken van aardgas naar productiegassen uit olie en kolen, import van halffabrikaten zoals ammoniak en/of het terugschroeven van de productie.

De vooruitzichten zijn dat de druk op de LNG-markt de komende jaren zeker niet af zal nemen. Waar de extra vraag een kwart van de totale LNG-vraag bedraagt en een significante opvoering van de productiecapaciteit (VS, Qatar) zeker 3-4 jaar zal vergen (2026), lijkt het niet waarschijnlijk dat de druk op het huidige hoge prijsniveau (200 euro/MWh) in die periode zal afnemen.