Terug naar nieuws

Ernstige zorgen energie grootverbruikers over snel toenemende inkoopkosten

Elektriciteit Gassen Markt, Prijzen en tarieven26 september 2022Jacques van de Worp

De industrie en andere energie grootverbruikers hebben toenemende zorgen over de gevolgen van de gascrisis. Niet alleen op de korte termijn, maar ook de middellange termijn. VEMW uitte vorige week naar aanleiding van Prinsjesdag al haar zorgen over de geringe politieke aandacht voor de grootverbruikers waar een economische crisis dreigt. 

Crisisbijeenkomst

VEMW heeft afgelopen vrijdag een crisisbijeenkomst georganiseerd voor haar leden om hen te informeren over de stand van zaken van de gas- (vullen van de ondergrondse gasbergingen, aanlanding van LNG, e.d.) en elektriciteitsvoorziening, de invulling van het bescherm- en herstelplan gas (vrijwillige tender en verplicht afschakelplan), de marktontwikkelingen (prijzen, prijsontwikkeling, zekerstellingen, e.d.) en beleidsontwikkelingen (EC 'save gas for a safe winter', NL troonrede en begroting 2023). 

Kosten

Uit een inventarisatie blijkt dat ongeveer driekwart van de leden nog niet volledig blootgesteld is aan de huidige energie markt spotprijzen. In 2023 of 2024 moeten zij voor - een deel van - hun portfolio een nieuwe leveringsovereenkomst aangaan. Deze groep verwacht dat hun inkoopkosten dan met een factor 2-9 (!) zullen toenemen. Afhankelijk van het bedrijf en de bedrijfstak moet de productie bij een gasprijs van 125-250 euro/MWh in principe worden stopgezet omdat de kosten dan hoger worden dan de opbrengsten. Voor de middellange termijn zullen strategische productiekeuzes gemaakt worden wanneer het prijsniveau aanhoudt op een niveau van 50-100 euro/MWh.

Veenbrand

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "De zorgen die we eerder hebben geuit werden tijdens de bijeenkomst van vrijdag bevestigd. Macro-economisch lijken de vooruitzichten positief, maar op bedrijfs(tak)niveau is sprake van een veenbrand. Bedrijven ondervinden steeds meer problemen om de exorbitant gestegen kosten door te berekenen in de producten die zij maken. Uiteraard gaan ze creatief op zoek naar oplossingen, waaronder de inzet van alternatieve brandstoffen. Of dit afdoende is om de uitdagingen het hoofd te bieden is uiterst twijfelachtig. Met vooruitzichten van een gasprijsniveau van meer dan 200 euro op de korte termijn en 50-100 euro vanaf 2025 zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om te overleven."