Terug naar nieuws

Vulgraad gasopslag Bergermeer niet verhoogd naar meer dan 68%

Veel inschrijvingen voor de subsidieregeling, maar reeds verhuurde capaciteit aan Gazprom wordt grotendeels niet gevuld

Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Markt, Prijzen en tarieven6 juli 2022Matthieu van den Beld

De afgelopen weken werd het duidelijk dat Rusland de toevoer van aardgas naar Europa steeds meer onder druk zet. In reactie hierop heeft de Europese Unie landen de verplichting opgelegd om de aardgasopslagen tot 80 % te vullen. Nederland probeert dit te bereiken door de H-gasopslag Bergermeer tot 68 % en de overige laag calorisch gasopslagen Norg en Grijpskerk ruim over de 80 % en bij voorkeur helemaal te vullen. Hiervoor is een subsidieregeling voor Bergermeer opgesteld waarvan 13 partijen gebruik hebben gemaakt en EBN de resterende procenten gaat opvullen. Voor VEMW is het positief dat veel marktpartijen gebruik willen maken van de subsidieregeling om de gasopslag te vullen, maar VEMW betwijfelt dat een vulgraad van 68 % voldoende is om de leveringszekerheid te waarborgen.

Vulling gasopslagen
De Minister van Energie en Klimaat heeft een subsidieregeling opgetogen om marktpartijen te bewegen de H-gas opslag Bergermeer te vullen. Dit heeft er toe bijgedragen dat meerdere partijen de gasopslag gaan vullen. Verscheidene partijen hebben door middel van de subsidieregeling vastgelegd dat zij de gasopslag met 12,58 TWh zullen vullen en de Minister heeft EBN gevraagd om voor de resterende 5-11 TWh aan gas in Bergermeer op te slaan waarvoor € 257 miljoen is begroot.

Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW: “Het is goed dat marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld om de gasbergingen te vullen, ondanks negatieve marktsignalen. Maar gelet op de ernstige bedreiging van de leveringszekerheid is een zo groot mogelijke buffer voor de komende winter noodzakelijk. Wij maken ons ernstige zorgen om de doelstelling voor de H-gas opslagen in Nederland. Een vulgraad van 68 % kan onvoldoende zijn in deze tijden om de industrie de winter door te laten komen wanneer Rusland de kraan afsluit. Wij zijn dan ook verheugd dat Kamerleden Erkens (VVD) en Kröger (GroenLinks) de regering per motie oproepen om de gasberging Bergermeer tot 90 % in plaats van 68 % te vullen omdat dit de markt meer zekerheid zal bieden.”