Terug naar nieuws

ACM: verscherpte veiligheidseisen gelden voor alle laagspanningsnetten

Door codewijziging óók voor netten die vóór 2018 zijn ontworpen

Elektriciteit Beleid en toezicht9 mei 2022Thessa de Ridder

Regionale elektriciteitsnetbeheerders moeten ervoor zorgen dat alle laagspanningsnetten binnen vijf jaar voldoen aan de verscherpte minimale veiligheidseisen. Toezichthouder (ACM) had de veiligheidseisen voor nieuwe laagspanningsnetten in 2018 al aangescherpt, maar nog niet voor netten die vóór die tijd waren ontworpen. Met een wijziging van de Netcode Elektriciteit wordt dit gecorrigeerd.

Laagspanning
Laagspanningsnetten zijn de elektriciteitsnetten met een spanning van 230 volt (230V) waar kleinverbruikers op zijn aangesloten. Netbeheerders moeten extra maatregelen nemen om te zorgen dat er geen onveilige spanning op dit soort installaties kan komen. Dit betekent dat de stroom automatisch afgeschakeld moet worden als er door kortsluiting een spanning van meer dan 50V optreedt. Op openbare plaatsen (parken, speeltuinen, recreatiegebieden) geldt zelfs een minimum-eis van 25V.

Veiligheid
Hoewel incidenten met deze LS-netten nauwelijks voorkomen moeten netbeheerders borgen dat hun elektriciteitsnetten veilig zijn. Met deze aanpassing van de wettelijke regels gelden de in 2018 aangescherpte eisen nu ook uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van het besluit voor reeds bestaande LS-netten. De aanpassing van het bereik van de veiligheidseisen is opgenomen in het ontwerpbesluit van de codewijziging ‘Veiligheid laagspanning bestaande netten’. Netbeheerders hebben via branche-organisatie NetbeheerNL aangegeven zich te willen conformeren. VEMW juicht het uit oogpunt van rechtsbescherming toe dat de veiligheidsregels voor alle LS-netten gelden, ongeacht de ontwerpdatum, maar heeft nog wel vragen over de kosten die hiermee gemoeid zijn.