Terug naar nieuws

GTS kan nieuw exitpunt GATE terminal vaststellen

Verzoek is volgens beoordeling ACM in lijn met de gascodes

Gassen Beleid en toezicht5 april 2022Thessa de Ridder

LNG terminal operator GATE heeft bij GTS een formeel verzoek ingediend om het per 1 april 2022.mogelijk te maken om exit-capaciteit te contracteren op hun aansluiting met het GTS-netwerk, door daarvoor een nieuw exit-punt te creëren. ACM concludeert dat de vaststelling plaatsvindt overeenkomstig de criteria voor een nieuw punt en dat een compenserende maatregel - zoals in 2019 inzake het interconnectiepunt Julianadorp - niet nodig is.

Verzoek
LNG terminal operator GATE heeft bij GTS een formeel verzoek ingediend om het mogelijk te maken om exit-capaciteit te contracteren op hun aansluiting met het GTS-netwerk, door daarvoor een nieuw exit-punt te creëren. Het betreft hier een administratieve gasstroom. De fysieke flow blijft ongewijzigd: vanuit GATE het GTS-netwerk in. Dergelijke constructies komen op meerdere netwerkpunten voor. Het netwerkpunt Rotterdam GATE wordt door het creëren van het exit-punt in administratieve zin bi-directioneel. GATE heeft een aanvraag voor 500.000 kWh/h exit-capaciteit gedaan. GTS stelt dat het creëren van dit nieuwe exit punt voor GTS (een) additionele capaciteitsboeking(en) tot gevolg heeft met een positief materieel effect. Volgens de transportcode Gas LNB betekent dit dat de netbeheerder in overleg moet treden met de netgebruikers. De ACM moet daarna beoordelen of het punt is vastgesteld overeenkomstig de in de Transportcode gas LNB genoemde criteria en of een compenserende maatregel getroffen dient te worden.

Kosten
In 2018 had GTS besloten het interconnectiepunt Julianadorp, dat via de BBL-interconnector (een gastransportleiding tussen het Nederlandse Balgzand en het Engelse Bacton) toegang geeft tot de Britse NBP-gasmarkt, op te heffen. Hiermee wordt de BBL-pijpleiding onderdeel van het Nederlandse TTF-marktgebied. De netwerkkosten die aan dit netwerkpunt werden toegerekend zouden in het Tarievenbesluit 2018 door de landelijk gasnetbeheerder herverdeeld worden over alle andere netwerkpunten. Concreet betekende dit dat alle Nederlandse afnemers van gas mee zouden gaan betalen aan gastransport van en naar Engeland. Dat zou niet alleen voor een onnodige stijging van de lasten voor netgebruikers en kruissubsidiëring leiden, maar ook mogelijke precedenten scheppen. Dat is door bezwaren van representatieve organisaties van netgebruikers waaronder VEMW voorkomen door een verplichte melding aan – en beoordeling door – de toezichthouder ACM.

Beoordeling
Conform artikel 2.1.1a, lid 11 beoordeelt de ACM het voornemen tot oprichting van een nieuw netwerkpunt op een materieel effect voor de netgebruikers. Volgens de ACM gaat het bij de beoordeling van een materieel effect van de vaststelling van entry- en exitpunten om een effect op de hoogte van de tarieven. In dit geval heeft de vaststelling van een nieuw exitpunt een mogelijk dempend effect op de tarieven. Indien er meer capaciteit bij GTS gecontracteerd wordt zullen de tarieven dalen. Dit is dus een (positief) materieel effect. De ACM concludeert dat de vaststelling plaatsvindt overeenkomstig de criteria voor een nieuw punt en dat een compenserende maatregel – zoals in 2019 inzake het interconnectiepunt Julianadorp - niet nodig is. GTS kan het exitpunt GATE dus vaststellen zoals voorgesteld per 1 april 2022.

VEMW, 5 april 2022