Terug naar nieuws

Watertarieven 2022 in beeld

Afvalwaterzuivering: gemiddeld tarief stijgt, 18 waterschappen duurder

26 januari 2022Thessa de Ridder


Bedrijven die hun afvalwater door het waterschap laten zuiveren betalen daarvoor in 2022 gemiddeld meer dan in 2021. Het gemiddelde tarief bedraagt in 2022 €61,97 per vervuilingseenheid; een stijging van 1,8%. De hoogheemraadschappen Delfland en Stichtse Rijnlanden en waterschap Hunze en Aa’s verlagen het tarief ten opzichte van 2021. Opvallend is dat Delfland het tarief met ruim 10% verlaagt. De overige 18 schappen hanteren een hoger tarief dan in 2021. Grootste stijgers zijn Limburg (+6,2%), Vechtstromen (5,1%) en Rijn en IJssel (+5,1%). Er bestaan grote verschillen tussen de tarieven van de waterschappen. Het tarief dat Delfland, nog steeds het duurste waterschap, hanteert (€83,70) is bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan het tarief van Waterschap AA en Maas (€51) dat opnieuw als goedkoopste schap uit de bus komt.

Drinkwater: stijging tarief opnieuw groter, forse stijging tarief WMD, Groningen en Dunea
Alle drinkwaterbedrijven in Nederland verhogen het tarief voor grootgebruikers in 2022. Nadat de tarieven jarenlang nagenoeg gelijk bleven, nemen de prijzen de laatste jaren weer toe. En dat gaat steeds harder: het gemiddelde tarief (0,92 €/m3) stijgt in 2022 met 4,7 procent ten opzichte van 2021. Vorig jaar bedroeg de stijging 3,5%. In het jaar daarvoor stegen de tarieven met 2,4%. Vooral de stijging van het tarief van Waterleidingmaatschappij Drenthe (ruim 9%), Waterbedrijf Groningen (7,5%) en Dunea (7,4%) zijn opvallend. Volgens de drinkwaterbedrijven komt dit door sterk toenemende investeringen in verband met onder meer klimaatverandering, bevolkingsgroei en duurzaamheid. Ook de flink gestegen energieprijzen spelen een rol. De tariefstijging bij de overige zes drinkwaterbedrijven varieert van 0,1% bij het Limburgse WML tot ruim 5% bij Waternet. Brabant Water kent opnieuw het laagste tarief (0,59 €/m3) terwijl PWN net als in voorgaande jaren het hoogste tarief hanteert (1,43 €/m3).

Grondwater: tarieven blijven behalve in Limburg gelijk
Bedrijven die meer dan 150.000 m³ grondwater onttrekken, betalen daarvoor een heffing aan de provincie. Het tarief van deze provinciale grondwaterheffing blijft in 2022 in nagenoeg alle provincies gelijk aan het tarief dat in 2021 werd gehanteerd. Uitzondering vormt net als vorig jaar de provincie Limburg waar het tarief opnieuw stijgt. De stijging bedraagt 1,6%.

Bron: VEMW, 26 januari 2022