Terug naar nieuws

VEMW heeft hooggespannen verwachtingen Kabinet Rutte IV

Ruimtelijke inpassing, infrastructuur en innovatie dé uitdagingen

Beleid en toezicht10 januari 2022Thessa de Ridder

Koning Willem-Alexander heeft vandaag – na de historisch langste formatie - de nieuwe ministers (20) en staatssecretarissen (9) van het kabinet Rutte IV beëdigd. Het kabinet is een coalitie van VVD, D66, CDA en CU, dat een akkoord heeft gesloten onder het motto 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. VEMW pakt de enorme uitdagingen op de transitiedossiers graag aan met dit kabinet en andere stakeholders.

Ministersploeg
De regering onder leiding van premier Rutte kent onder meer een minister van Economische Zaken (Adriaansens, VVD), een minister voor Energie en Klimaat (Jetten, D66) en een staatssecretaris Mijnbouw (Vijlbrief, D66), een minister voor Natuur & Stikstof (Van der Wal, VVD), een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (De Jonge, CDA) en een minister van Infrastructuur en Waterstaat (Harbers, VVD).

Toegevoegde waarde
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW heeft hooggespannen verwachtingen van het zojuist aangetreden kabinet Rutte IV. Zo is het goed dat in het Regeerakkoord de industrie een belangrijke plaats is toebedeeld, als deel van de oplossing voor de energie- en klimaatuitdagingen en dat de stikstof barrières actief worden aangepakt. Het is van belang dat de betrokken ministers vooral inzetten op die zaken waar zij de meeste toegevoegde waarde kunnen genereren. Allereerst de ruimtelijke inpassing van de aanzienlijke hoeveelheid extra hernieuwbare energieproductie en de infrastructuur die deze met de verbruikers verbindt. Daarvoor is meer nodig dan alleen een crisis- en herstelwet. Dat geldt zeker ook een adequate en tijdige beschikbaarheid van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, CCS en warmte, waarbij de overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor de borging van de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van netgebruikers. Die komt steeds meer onder druk te staan, waarbij het de taak van de overheid is om daar in het wettelijk kader voor de infrastructuur en het marktmodel invulling aan te geven. Tot slot moeten technologische vernieuwingen en opschalingsmogelijkheden gestimuleerd blijven worden, zodat eindgebruikers – bedrijven en burgers – hun investeringen kunnen doen om de afgesproken 2030-klimaatdoelen doeltreffend en doelmatig te realiseren. VEMW is klaar om de enorme uitdagingen in de energie-, grondstoffen- en industrietransitie samen met dit kabinet en andere stakeholders aan te gaan. Ieder vanuit zijn rol, taken en toegevoegde waarde.”

VEMW, 10 januari 2022